Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji niektórych usług oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zaakceptuj pliki cookies na tej stronie

Archiwum wiadomości

XXVI ogłoszenie
18 grudnia 2014

Dnia 16.12.2014 r. w Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr w Rybniku odbyły się zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie eko-plastyczne warsztaty dla dzieci z terenu Powiatu Rybnickiego.
Twórczość plastyczna zajmuje bardzo ważne miejsce w rozwoju dziecka. W trakcie warsztatów dzieci wykonały prace plastyczne pod kierunkiem wykwalifikowanego plastyka. Mogły poznać różne techniki plastyczne z wykorzystaniem surowców wtórnych i materiałów ekologicznych, z entuzjazmem tworzyły swoje prace, chętnie sięgały po zróżnicowane materiały. Wysłuchały także prelekcji psychologa dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Celem warsztatu było pobudzenie kreatywności i wyobraĹşni dzieci oraz odnalezienie radości i satysfakcji z takich form aktywności, jako alternatywy do agresji i przemocy.  Wszystkie prace zostały nagrodzone.

 

 

XXV ogłoszenie
04 grudnia 2014

Dnia 27.11.2014 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku odwiedzili Przedszkole nr 10 w Czerwionce-Leszczynach. Rodzice dzieci uczęszczających to tamtejszego przedszkola oraz wychowawcy mieli możliwość zapoznania się z tematyką realizacji zadań PFRON przez tut. jednostkę. Pracownicy omawiali rodzaje udzielanych dofinansowań w ramach rehabilitacji społecznej PFRON. Uwagę poświecono również Pilotażowemu Programowi „Aktywny Samorząd“, który od 2012 roku jest realizowany przez PCPR Rybniku. Uczestnicy spotkania wymieniali się spostrzeżeniami oraz informacjami na temat wspierania osób niepełnosprawnych w Naszym Powiecie.

XXIV ogłoszenie
04 grudnia 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zaprasza do zapoznania się z tematyką projektu: Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach –  realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym. Informacje znajdują się na stronie www.ramowewytyczne.pl.

XXIII ogłoszenie
20 listopada 2014

 


 

XXII ogłoszenie
20 listopada 2014

Dnia 06 listopada 2014 r. w Powiatowe i Miejskiej Bibliotece w Rybniku odbyło się spotkanie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku wraz z rodzinami zastępczymi z terenu  Powiatu Rybnickiego.  W spotkaniu udział wzięła  Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Pani  Aleksandra Chudzik oraz przedstawiciele Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Głównym tematem niniejszego spotkania było omówienie przez Kierownika PCPR oraz pracowników zmian jakie wprowadza Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej.
Zmiany w/w ustawy w szerokim zakresie dotyczą zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.  
Na spotkaniu omówione zostały również zmiany dot. placówek opiekuńczo - wychowawczych.  Podsumowując spotkanie Kierownik PCPR Pani Ewa Skiba udzielała odpowiedzi na pytania zadawane przez rodziny zastępcze.  

 

 


XXI ogłoszenie
20 listopada 2014

    WARSZTATY PLASTYCZNE KIEROWANE DLA UCZNIÓW Z TERENU POWIATU RYBNICKIEGO 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach plastycznych chętnych uczniów Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Rybnickiego.
Szczegóły znajdują się w zakładce poniżej.

WARSZTATY PLASTYCZNE 2014

XX ogłoszenie
14 paĹşdziernika 2014

 

XIX ogłoszenie
25 września 2014

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie w Rybnik zaprasza rodziny zastępcze z terenu Powiatu Rybnickiego dnia  06 listopada 2014 r. o godz. 16:00  do  Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Rybniku przy ul.  Ks. Józefa Szafranka 7  na spotkanie z pracownikami naszego Centrum.
Tematem spotkania będzie  omówienie nowych zmian, które wprowadza Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

XVIII ogłoszenie
25 września 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, że dnia 23 paĹşdziernika 2014 r. o godz. 16:00 odbędzie się szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Rybnickiego pt. "Dopalacze i inne środki psychoaktywne".  
Szkolenie odbędzie się w Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr w Rybniku przy ul. Gwarków 14.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału w terminie do dnia 17 paĹşdziernika 2014 r. pod nr. telefonu  32 4260033.

 

XVII ogłoszenie
17 września 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Rybnickiego odbędzie się 14.10.2014r. o godz. 16:00 w siedzibie tut. Centrum.

Serdecznie zapraszamy. 

 

XVI ogłoszenie
26 sierpnia 2014

W niedzielę 24 sierpnia 2014r. w Lyskach mieszkańcy Powiatu Rybnickiego świętowali Dożynki Powiatowe. Wśród licznych atrakcji tego dnia tut. Centrum prowadziło akcję promującą rodzicielstwo zastępcze na terenie naszego powiatu. Przy stanowisku przygotowanym przez PCPR osoby zainteresowane tego rodzaju formą wsparcia dziecka i rodziny mogły uzyskać wszelkie informacje dotyczące niezbędnych kwalifikacji oraz wymogów , które powinni spełniać kandydaci chętni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Dostępne były również ulotki tematyczne.  Ponadto wszystkie  dzieci mogły wziąć udział w animacjach prowadzonych przez Klauna oraz pracowników tut. Centrum. Wszyscy chętnie częstowali się słodyczami oraz przygotowanymi łakociami.  Zapraszamy do galerii!  

 

XV ogłoszenie
19 sierpnia 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim wraz z parterami zaprasza do udziału w projekcie "NOWE PERSPEKTYWY - samodzielne i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy". Szczegóły tutaj .

 

XIV ogłoszenie
30 lipca 2014

Uchwała nr 709/LXXXVIII/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na realizację zadania pn. "Wspieranie osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Rybnickiego".

 

 

XIII ogłoszenie
01 lipca 2014

 

 

XII ogłoszenie
17 czerwca 2014

 


 

XII ogłoszenie
12 czerwca 2014

Zarząd Powiatu w Rybniku ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego należącego do Powiatu Rybnickiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z póĹşn. zm.) prowadzących działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Powiatu Rybnickiego, niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

Uchwała Nr 687/LXXXVI/14 Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą ,,Wspieranie osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Rybnickiego" oraz powołania komisji konkursowej.

 

XI ogłoszenie
27 maja 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż Dom Pomocy Społecznej w Lyskach poszerzył swoją działalność o przyjmowanie osób obojga płci. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do pobytu w DPS w Lyskach.

X ogłoszenie 
08 maja 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie  do obozu ekologicznego dla dzieci z rodzin zastępczych w wieku 6-16lat przebywających na terenie naszego powiatu. Planowany termin obozu: 19.08.2014r. - 25.08.2014r. Szczegółowych informacji udziela Jolanta Helis (pokój nr 4) - tel. 32 4260033 wew. 12

IX ogłoszenie
07 maja 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż dnia 12 czerwca  o godz 16:00 w siedzibie tut. Centrum odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu. Serdecznie zapraszamy!

VIII ogłoszenie
05 maja 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż od dnia 05.05.2014r. do dnia 30.09.2014r. można składać w tut. Centrum wnioski odnośnie Modułu I w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd".
Podajemy również, iż niniejsze wnioski są dostępne w siedzibie tut. Centrum oraz na naszej stornie internetowej www.pcpr.rybnik.pl.

VII ogłoszenie
14 kwietnia 2014

Zgodnie z art. 19 pkt 2 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. z póĹşn. zm. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku prowadzi specjalistyczne poradnictwo dla mieszkańców powiatu rybnickiego.

Podstawowym celem funkcjonowania poradnictwa jest wsparcie osób i rodzin w wypełnianiu ich podstawowych funkcji , a w szczególności: łagodzenie objawów trudnych sytuacji rodzinnych, przywracanie równowagi psychicznej jej członków, przywracanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz w codziennych trudnych obowiązkach, pomoc w unormowaniu sytuacji prawnej rodzin, pomoc w trudnych sytuacjach wychowawczych oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologii.

Udzielana pomoc w głównej mierze skupia się na eliminacji negatywnych zjawisk spowodowanych uzależnieniem alkoholowym, przemocą w rodzinie, zaniedbaniami środowiskowymi oraz problemami społecznymi.

Pomoc w formie specjalistycznego poradnictwa jest pomocą bezpłatną skierowaną przede wszystkim do rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych, osób uzależnionych i współuzależnionych, a także ofiar przemocy.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny bądĹş osobisty w siedzibie tut. Centrum w godzinach urzędowania PCPR. 

VI ogłoszenie
07 kwietnia 2014

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prosi o zgłaszanie się rodzin chętnych do przyjęcia wolontariuszy do pracy z wychowankami. Zgłoszenia prosimy dokonać w formie pisemnego wniosku złożonego w siedzibie tut. Centrum.

 
V ogłoszenie
07 kwietnia 2014


                                      Informacje w/s szkolenia dla rodzin zastępczych

IV ogłoszenie
02 kwietnia 2014

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja uczestników projektu "Internet w każdym domu...", realizowanego w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, 8 Osi Priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


Szczegóły na stronie:  http://www.starostwo.rybnik.pl/internet-w-kazdym-domu

III ogłoszenie
31 marca 2014

 Informacje na temat grup wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

II ogłoszenie
19 marca 2014

 
I ogłoszenie
19 marca 2014


 

XIII ogłoszenie
19 listopada 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach zaprasza do udziału w programie ,,Junior" - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych.
Termin składania wniosków na 2014 upływa z dniem 30 listopada 2013r.
Procedury realizacji programu wraz z wnioskami i wszystkimi załącznikami znajdują się na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl w następujących zakładkach: Programy i zadania PFRON - Programy realizowane obecnie - Program Junior.

XII ogłoszenie
03 paĹşdziernika 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż spotkanie grupy wsparcia odbędzie się  24 paĹşdziernika 2013r. na godz. 16:00.

 

XI ogłoszenie
05 września 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż spotkanie grupy wsparcia odbędzie się  12 września 2013r. na godz. 15:30.

X ogłoszenie
17 czerwca 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż dnia 13.06.2013r. odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych w temacie "Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych".
Podajemy również, iż kolejny etap w/w szkolenia odbędzie się dnia 20.06.2013r.  o godz. 15:30 w Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr przy ul. Gwarków 14 w Rybniku.

W związku z powyższym prosimy  o zgłaszanie się telefoniczne pod nr 32 4260033 wew. 15, 16.

IX ogłoszenie
14 czerwca 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż Zarząd Powiatu w Rybniku ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie zajęć terapeutyczno - rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej".

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych zakładkach:

Część 1
Część 2
Część 3
Część 4
Cześć 5
Część 6
Część 7
Część 8
Część 9

 

 X ogłoszenie
29 maja 2013

UWAGA!!!
Zmiana terminu spotkania grupy wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż spotkanie grupy wsparcia zostało zmienione na 04 lipca 2013r. na godz. 15:30.

 

IX ogłoszenie
16 kwietnia 2013

Grupy wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zaprasza wszystkie chętne rodziny zastępcze z terenu Powiatu Rybnickiego do udziału w spotkaniach grupy wsparcia.
Niniejsze spotkanie odbędzie się 09 maja 2013r. w poradni psychologiczno - pedagogicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku.

VIII ogłoszenie
20 marca 2013

Rusza nabór uczestników do projektu systemowego!
Ogłoszenie
Ankieta rekrutacyjna

VII ogłoszenie
15 marca 2013

Apel Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej GiM Czerwionka - Leszczyny - Jestem.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zachęca do wspomagania akcji  Stowarzyszenia "Jestem", jaką jest wyposażenie w specjalistyczny sprzęt Salę Doświadczania Świata w Zespole Szkół Specjalistycznych w Czerwionce - Leszczynach. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższym załączniku.

załącznik

VI ogłoszenie
12 marca 2013

Szkolenie
,,Syndrom wypalenia zawodowego wśród  rodzin zastępczych"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zaprasza na dwudniowe szkolenie w temacie ,,Syndrom wypalenia zawodowego wśród rodzin zastępczych". Informujemy równiez, iż niniejsze szkolenie odbędzie się w Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr przy ul. Gwarków 14, 44 - 200 w Rybniku w dniach 09.04.2013r. oraz 16.04.2013r. o godz. 15:30.
Prosimy o zgłaszanie się telefoniczne pod nr 32 426 00 33 wew. 15 do dnia 03.04.2013r.
 

V ogłoszenie
12 marca 2013

Grupy wsparcia


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zaprasza wszystkie chętne rodziny zastępcze z terenu Powiatu Rybnickiego do udziału w spotkaniach grupy wsparcia.
Niniejsze spotkanie odbędzie się 04 kwietnia 2013r. w poradni psychologiczno - pedagogicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku.

IV ogłoszenie
22 lutego 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, że kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych odbędzie się dnia 7 marca 2013r. o godz. 16:00 w Starostwie Powiatowym w Rybniku.   

III ogłoszenie
07 lutego 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES organizuje Program Pomocy Dzieciom w ciężkim stanie klinicznym.
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce poniżej.

                                            Informacje dot. Programu Pomocy Dzieciom 

II ogłoszenie 
06 lutego 2013


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zaprasza do skorzystania z bezpłatnej oferty hipoterapii przeznaczonej dla dzieci niepełnosprawnych.
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce poniżej.

                                          Informacje dot. hipoterapii dzieci niepełnosprawnych


I ogłoszenie

22 stycznia 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku ogłasza zbiórkę sprzętu AGD oraz wyposażenia kuchennego z przeznaczeniem dla rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego.
Do najpotrzebniejszych rzeczy zgłoszonych przez rodziny należą: garnki, patelnie, chlebak, noże do krojenia, szklanki na zimne napoje, miski, deski do krojenia, czajnik na gaz oraz kuchnie gazowo - elektryczne 50 cm. Ponadto rodziny zgłosiły braki w zakresie umeblowania mieszkania między innymi: komoda, szafa pod TV, regał - witryna, stolik kawowy, okap podszawkowy, łóżko sypialniane 160x200 cm.
Osoby chętne do udzielenia wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 32 426 00 33 w terminie do 01.02.2013r.
XV ogłoszenie
20 grudnia 2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż dnia 31 grudnia 2012r. tut. Centrum jest czynne w godzinach od 7:30 do 12:00.

XIV ogłoszenie
20 grudnia 2012
                                                          Grupy wsparcia


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zaprasza wszystkie chętne rodziny zastępcze  z terenu Powiatu Rybnickiego do udziału w spotkaniach grupy wsparcia.
Niniejsze spotkanie odbędzie się 15 stycznia 2013r. o godzinie 16:00 w poradni psychologiczno - pedagogicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku.

XIII ogłoszenie
20 grudnia 2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż dnia 24 grudnia 2012r. tut. Centrum jest czynne w godzinach od 7:30 do 12:00.

XII ogłoszenie
22 listopad 2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach zaprasza do udziału w programie "Junior" - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Program "Junior" - załącznik

XI ogłoszenie
28 września 2012

Szkolenie "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, że dnia 08.11.2012r. w Starostwie Powiatowym w Rybniku odbędzie się szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” kierowane do rodzin zastępczych z terenu Powiatu Rybnickiego.
Osoby chętne prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 32 426 00 33 wew. 15 lub 16, bądĹş osobisty w siedzibie tutejszego Centrum. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

X ogłoszenie
04 sierpnia 2012

Grupy wsparcia

Grupy wsparcia, często nazywana grupą wzajemnej pomocy, samopomocy, jest formą pomocy psychologicznej, wsparcia społecznego, w której członkowie świadczą sobie różnego rodzaju pomoc, zazwyczaj niezawodową. Pomoc może przyjmować formę dostarczania pożytecznych informacji, relacjonowania własnych doświadczeń związanych z danym problemem, słuchania i akceptacji doświadczeń innych, empatycznego zrozumienia i nawiązania kontaktów społecznych z osobami o podobnych doświadczeniach. Przynależność do grupy wsparcia pomaga zwalczać własną bezradność, zwiększa świadomość uczestników na swój temat, na temat własnych pragnień, dążeń, celów życia, a także uzyskanie nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, zdrowotnych, które zaburzają funkcjonowanie w życiu codziennym.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zaprasza wszystkie chętne rodziny zastępcze do udziału w spotkaniach grupy wsparcia. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny bądĹş osobisty w siedzibie tutejszego Centrum w terminie do 20  września 2012r.IX ogłoszenie
23 sierpnia 2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku ogłasza nabór osób chętnych do udziału w szkoleniu kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe oraz zawodowe.
Szkolenie rozpocznie się pod koniec III kwartału b.r.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 32 426 00 33 wew. 15 lub 16, bądĹş osobisty w siedzibie tutejszego Centrum. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Szkolenie rodzin zastępczych

Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 5 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Organizator Pieczy Zastępczej w Powiecie Rybnickim informuje o możliwości udziału w szkoleniu mającym na celu podnoszenie kwalifikacji rodzin zastępczych. Szkolenie obejmować będzie tematykę rodziny jako podstawy prawidłowego rozwoju dziecka, kształtowania prawidłowych postaw wychowawczych oraz zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Szkolenie składać będzie się z dwóch spotkań : 13 i 20 września 2012 r. w godzinach popołudniowych na terenie miasta Rybnika. Rodziny zastępcze chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 32 4260033 wew.15,16 bądĹş osobisty w siedzibie tutejszego Centrum.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 sierpnia 2012 r.

Serdecznie zapraszamy !


VIII ogłoszenie
17 sierpień 2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż w związku z realizacją programu "Aktywny Samorząd" osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji barier, które ograniczają prawidłowe funkcjonowanie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pon nr tel. 32 426 00 33 wew. 13 lub na stronie internetowej www.pcpr.rybnik.pl w zakładce Dofinansowanie PFRON.

VII ogłoszenie
26 lipiec 2012


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny informuje, iż w ramach projektu "Otwórzmy lepszy świat" dofinansowanego przez NWR KARBONIA organizuje wycieczkę do ZOO w Ostrawie w drugiej połowie września 2012r. Wycieczka jest dodatkowym działaniem na V Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w Gaszowicach. Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu Powiatu Rybnickiego wraz z opiekunem.

Konieczne jest zabranie orzeczenia o niepełnosprawności oraz paszportu w przypadku osób niepełnoletnich. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 września 2012r. drogą telefoniczną pod nr 512 910 340  lub drogą emailową na adres kontakt@stowarzyszenie-jestem.pl


VI ogłoszenie
12 lipiec 2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zaprasza do współpracy z "Bankiem z Drugiej ręki" w Rybniku

Bank   - informacje

 

V ogłoszenie
28 czerwiec 2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż w miesiącu lipcu 2012r. rozpoczyna się program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu rybnickiego. Czas trwania w/w programu przewidziany jest do listopada bieżącego roku. Informujemy również, iż rekrutacja do programu korekcyjno - edukacyjnego trwać będzie do 5 lipca 2012r. Wszystkich chętnych do udziału w programie serdecznie zapraszamy.
Szczegółowe informacje można uzyskać u Pani Michaliny Granieczny pod nr tel 32 426 00 33 wew. 11.

 

IV ogłoszenie
21 czerwiec 2012


Zapraszamy do udziału w V Powiatowym Dniu Osób Niepełnosprawnych
Program imprezy

III ogłoszenie
4 czerwiec 2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż prowadzi nabór na obóz ekologiczny oraz biwak ekologiczny w Wapienicy dla wychowanków rodzin zastępczych. Szczegółowe informacje można uzyskać u Pani Jolanty Helis pod nr tel 32 426 00 33 wew. 12. Kartę zgłoszenia na obóz oraz biwak ekologiczny znajdą Państwo w poniższych załącznikach.

Karta zgłoszenia - biwak ekologiczny 
Karta zgłoszenia - obóz ekologiczny

 

II ogłoszenie
2 luty 2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej porady prawnej dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.
Porady prawne będą udzielane w każdy czwartek w godzinach od 15:00 do 18:00.
Prosimy również o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 32 426 00 33, w celu ustalenia terminu.

Wniosek o udzielenie pomocy prawnej.


I ogłoszenie
2 stycznia 2012


Rusza rekrutacja do projektu systemowego na rok 2012 !
Ogłoszenie

 

 

27 grudnia  2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku ogłasza nabór na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ogłoszeniem Starosty Rybnickiego z dnia 02.12.2011r zamieszczonym poniżej:

Ogłoszenie Starosty Rybnickiego

Serdecznie zapraszamy.

10 listopada 2011

  Dnia 10 listopada 2011r. w Starostwie Powiatowym w Rybniku odbyło się spotkanie rodzin zastępczych z terenu powiatu rybnickiego zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku . Spotkanie prowadziła Pani Ewa Skiba - Kierownik PCPR w Rybniku. Na wstępie Kierownik PCPR powitała wszystkie rodziny zastępcze oraz Wicestarostę Powiatu Rybnickiego Panią Aleksandrę Chudzik. Pani Wicestarosta przywitała przybyłe rodziny i skierowała do nich kilka słów.
Spotkanie to związane było z wejściem w życie od dnia 01 stycznia 2012 r. nowej Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Kierownik PCPR przedstawił w formie prezentacji multimedialnej zapisy nowej ustawy, które bezpośrednio dotyczą rodzin zastępczych , ich zawiązywania , funkcjonowania oraz finansowania. Nowa Ustawa przewiduje odrębne zadania dla Powiatowego Centrum oraz Organizatora Pieczy Zastępczej, którego władze powiatu mają obowiązek powołać do dnia 31 grudnia 2011 r. Do zadań organizatora należeć będzie min.: prowadzenie naboru kandydatów na rodziny zastępcze, szkolenie tych kandydatów, zapewnienie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym, prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinna pieczę zastępczą i ich dzieci, zapewnienie pomocy prawnej, dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowanków rodzin. W zakresie obowiązków PCPR pozostaną wszelkie kwestie dot. finansowania rodzin, udzielania pomocy finansowej oraz rzeczowej usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych i placówek różnego typu a także sporządzanie i monitorowanie porozumień zawartych pomiędzy powiatami.
Podczas spotkania Pani Wicestarosta poruszyła również temat uruchomienia przez powiat rybnicki mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek różnego typu. Pani Wicestarosta poinformowała, iż ewentualne mieszkania powstaną na terenie Gminy Czerwionka - Leszczyny.

27 września 2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż do dnia 31 paĹşdziernika 2011r. w Oddziale Śląskim PFRON w Katowicach przyjmowane są wnioski na realizację programu "PITAGORAS 2007 - program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu". Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższym załączniku:

"PITAGORAS 2007" - załącznik

 

17 sierpnia 2011

Idziemy do przodu! - kolejny etap realizacji projektu "Jesteśmy potrzebni - działajmy razem".

 

08 sierpnia 2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż od dnia 08 sierpnia do dnia 29 sierpnia br. w Oddziale Śląskim PFRON w Katowicach przyjmowane są wnioski na realizację programu "KOMPUTER DLA HOMERA 2010". Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższym załączniku:

"KOMPUTER DLA HOMERA 2010" - załącznik

 

03 sierpnia 2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż od dnia 01 sierpnia do dnia 22 sierpnia br. w Oddziale Śląskim PFRON w Katowicach przyjmowane są wnioski na realizację programu "PEGAZ 2010". Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższym załączniku:

"PEGAZ 2010" - załącznik

 

01 lipca 2011

Uwaga !!!!!!!

PCPR w Rybniku informuje, iż FUNDACJA PRZYJACIÓ́KA zaprasza do wzięcia udziału w programach stypendialnych dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wychowanków pieczy zastępczej.

Poniżej prezentujemy szczegółowy regulamin Programu Stypendialnego, wytyczne do regulaminu oraz wniosek o przyznanie stypendium. Wszystkie dokumenty należy przesłać pocztą do dnia 15 września 2011r. na adres:

FUNDACJA PRZYJACIÓ́KA , ul. WIEJSKA 19, 00-480 WARSZAWA
kontakt telefoniczny w przypadku pytań: JOANNA KUZEBSKA (Fundacja Przyjaciółka) - tel. 22 58 42 149 

Regulamin stypendialny
Wniosek o przyznanie stypendium - gimnazjaliści
Wniosek o przyznanie stypendium - licealiści
Wytyczne do regulaminu stypendialnego - gimnazjum
Wytyczne do programu stypendialnego - liceum21 czerwiec 2011

W dniu 18 czerwca 2011 roku w Ośrodku Kultury "Zameczek" w Czernicy odbył się II Powiatowy Piknik Integracyjny "Zdrowo Zakręceni". Impreza została zrealizowana w ramach projektu: "Jesteśmy potrzebni - działajmy razem" współfinansowego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Szczegóły poniżej:

II POWIATOWY PIKNIK INTEGRACYJNY26 maja 2011

Uznając potrzebę poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych oraz działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Polsce uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006r., dzień 30 MAJA ustanowiony został DNIEM RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO.
Na dzień dzisiejszy na terenie Powiatu Rybnickiego funkcjonuje 77 rodzin zastępczych, w których przebywa 146 dzieci. Naukę kontynuuje 16 byłych wychowanków rodzin zastępczych. W naszym powiecie funkcjonuje 5 rodzin zawodowych, w tym 3 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze oraz 2 o charakterze pogotowia rodzinnego. 
Z okazji zbliżającego się święta pragniemy złożyć wszystkim naszym Rodzinom Zastępczym życzenia wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w wypełnianiu trudnej roli oraz wiele uśmiechu na twarzach Waszych wychowanków.25 maja 2011

Ruszyła pomoc żywnościowa dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego w ramach europejskiego programu PEAD 2011. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami programu.

PEAD 201106 maja 2011

Nabór nowych uczestników do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czerwionce - Leszczynach !!!
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami oferty.19 kwiecień 2011

WeĹş udział w darmowych szkoleniach!!!!!!
Jesteś kobietą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo? Zajmujesz sie domem, wychowywaniem dzieci, a do tego mieszkasz w gminie: Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany? Zapoznaj się z poniższymi ogłoszeniami:

Darmowe szkolenia
Informacja cz.1
Informacja cz.2


12 kwiecień 2011

17 marca 2011 roku została ogłoszona X edycja Programu Stypendiów Pomostowych (PSP). Jest to program dla tegorocznych maturzystów, pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich w uczelniach państwowych i spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie. W ramach programu oferowane jest stypendium na I rok studiów w wysokości 5.000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Na kolejnych latach studiów pomoc w ramach programu adresowana jest do stypendystów osiągających dobre wyniki w nauce. Szczegółowe informacje o Programie, w tym regulamin bieżącej edycji i jej harmonogram, znajdują się na stronie internetowej:  www.stypendia-pomostowe.pl 11 kwiecień 2011

Informujemy, że ruszyła IV edycja programu stypendialnego "Indeks Start2Star" dla zdolnych maturzystów. Poniżej prezentujemy pismo dotyczące szczegółów tego przedsięwzięcia.

Indeks Start 2 Star04 marzec 2011

Informujemy, iż w zakładce "Dofinansowanie PFRON" umieszczono informacje dotyczące Uchwały Rady Powiatu w Rybniku w/s określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Określone są tam kwoty środków przeznaczone na poszczególne zadania związane z rehabilitacją społeczną oraz zasady przydzielania dofinansowania.11 luty 2011

Informacja dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Rybnickiego !!!

Program "A KuKu", który organizuje Fundacja Przyjaciółka z siedzibą w Warszawie oraz Fundacja Oriflame Dzieciom z siedzibą w Warszawie skierowany jest do wszystkich typów rodzin zastępczych. Beneficjentami programu mogą zostać wszyscy wychowankowie rodzin zastępczych, którzy nie ukończyli 18 roku życia. Zachęcamy wszystkie nasze rodziny zastępcze do zapoznania się z ofertą oraz do uczestnictwa w programie.

Regulamin programu "A kuku"

Regulamin załącznik nr 1 - Wniosek zgłoszeniowy

Regulamin załącznik nr 2 - Zgoda na udział w programie


20 grudnia 2010

Nabór przedłużony !!!

Informujemy, że rekrutacja kandydatów do projektu systemowego na rok 2011 została przedłużona do 15.01.2011 roku.20 paĹşdziernika 2010

Uwaga nabór !!!!!

Rusza rekrutacja kandydatów do projektu systemowego na rok 2011.23 września 2010

Od września b.r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku realizuje zadanie wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu rybnickiego. Program ten realizowany jest w ramach dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Zajęcia prowadzone są na podstawie programu indywidualnej pracy korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosujących przemoc "Można inaczej...". Spotkania mają charakter indywidualnych sesji. Uczestnikom Programu proponuje się nabycie umiejętności nawiązywania relacji z bliskimi w oparciu o zaufanie, szczerość, odpowiedzialność, poszanowanie seksualności, partnerstwo, wzajemny szzacunek i równość.
Po zakończeniu Programu jego uczestnikom wystawione zostaną stosowne zaświadczenia.17 września 2010

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Oddział Śląski przyjął procedury realizacji programu PEGAZ 2010 oraz procedury realizacji programu Komputer dla Homera 2010.

Procedury te zawierają m.in. szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o dofinansowanie, wzory formularzy wniosków o dofinansowanie oraz informacje o dokumentach jakie trzeba złożyć wraz wnioskiem, a także terminy do których będą przyjmowane odpowiednie wnioski.

Elektroniczne wersje procedur dostępne są na witrynie internetowej PFRON: 
www.pfron.org.pl w zakładce "Programy i zadania PFRON". 
Zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentami zwłaszcza, iż istnieje możliwość przez osoby niepełnosprawne ubiegania się w bieżącym roku o udzielenie w ramach obszaru D przedmiotowego programu pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. w zakupie części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub w pokryciu kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji.

Informacje w zakresie terminów naboru wniosków prosimy śledzić na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl, które będą zamieszczane w formie komunikatów.27 sierpnia 2010

Ogłoszenie20 sieprnia 2010

Ogłoszenie09 sierpnia 2010

Ogłoszenie21 lipiec 2010

Powiatowe Centrrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, że dnia 20 lipca 2010 roku Dom Pomocy Społecznej w Lyskach uzyskał wpis do rejestru Wojewody Śląskiego, spełnia tym samym wszelkie standardy. Szczegóły w zakładce "DPS w Lyskach". 14 lipiec 2010

"Krok po kroku – razem łatwiej"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku w maju 2010 roku opracowało program „Krok po kroku – razem łatwiej”. W ramach programu przeprowadzona zostanie szeroko zakrojona akcja promująca rodzicielstwo zastępcze, uruchomiony także będzie punkt konsultacyjny dla rodzin zastępczych oraz zorganizowane zostaną kolonie profilaktyczno-terapeutyczne dla wychowanków niespokrewnionych rodzin zastępczych. W koloniach udział weĹşmie 22 dzieci w wieku od 8 do 17 lat. Miejscem wypoczynku będzie Biały Dunajec.
W programie znajdą się m.in. besiady z Góralem, wycieczka nad Morskie Oko, na Gubałówkę, wizyta w Aquaparku, a także zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego, kompleksu skoczni narciarskich i szałasu pasterskiego. Podczas wyjazdu realizowany będzie program profilaktyczno-terapeutyczny dotyczący przede wszystkim profilaktyki problemów związanych z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi, promocji zdrowego stylu życia oraz kształtowania umiejętności psychospołecznych.
W ramach punktu konsultacyjnego będzie można bezpłatnie zasięgnąć porady radcy prawnego, psychologa oraz pedagoga. Zapytania do specjalistów można kierować drogą mailową (pcpr.rybnik@wp.pl), telefonicznie (32 4260033) oraz osobiście w siedzibie tutejszego Centrum.
Pierwsze spotkanie zespołu konsultacyjnego będzie miało miejsce 16 lipca br. Prosimy o wcześniejsze umówienie konsultacji.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram spotkań zespołu konsultacyjnego.

Harmonogram spotkań punktu konsultacyjnego13 lipiec 2010

Projekt unijny "Jesteśmy potrzebni działajmy razem" wszedł w kolejną fazę realizacji. Poniżej przedstawiamy kilka informacji z nim związanych. Zamieszczono tam wzmianki o rozpoczętych kursach i szkoleniach przeznaczonych dla uczestników projektu; o pracy asystentów rodzinnych oraz przedstawiono kto i jak wypowiadał się o projekcie. 

Ruszyły szkolenia i kursy
Pracę rozpoczęli asystenci rodzinni
O projekcie napisano


17 czerwiec 2010

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, że od dnia wczorajszego tj. 16.06.2010 r. rozpoczęły się dostawy żywności dla Gmin Gaszowice, Jejkowice, Lyski w ramach programu żywnościowego PEAD. Zadanie realizuje Stowarzyszenie "Sumina", które zostało wyłonione przez Zarząd Powiatu Starostwa Powiatowego w Rybniku z ogłoszonego konkursu ofert.
Obecna edycja programu obejmuje następujący rodzaj asortymentu: mąka, makarony, kasze (manna, jęczmienna, jęczmienna z warzywami), płatki kukurydziane, musli, dania gotowe, krupnik, kawa zbożowa, herbatniki, sery, mleka, masło, cukier oraz dżem. Osoby wytypowane do udziału w programie przez lokalne Ośrodki Pomocy Społecznej otrzymają powyższy towar w ilości ok. 60kg na jedną osobę w rodzinie.
Realizacja programu ma trwać do końca bieżącego roku.04 czerwiec 2010

Informacja o warsztatach dla rodzin zastępczych chcących podnosić swoje kompetencje rodzicielskie. Warsztaty organizuje Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Głogowie (woj. dolnośląskie)

02 czerwiec 2010

W związku ze zbliżającymi się wakacjami oraz z wydarzeniami mającymi miejsce w całej Polsce związanymi z powodzią prezentujemy ogłoszenie Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Warmińsko - Mazurskiej dotyczące wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych powodzią.

Ogłoszenie dotyczące wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych powodzią.28 maja 2010

W dniu wczorajszym tj. 27 maja 2010 roku w Ośrodku Kultury „Zameczek" w Czernicy odbył się Piknik Rodzin Zastępczych, realizowany w ramach projektu „Jesteśmy potrzebni – działajmy razem”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Relacja z imprezy już wkrótce na stronie PCPR w Rybniku w zakładkach: Relacje
z imprez oraz Galerie14 maja 2010

W dniu wczorajszym tj. 13 maja 2010 roku w Czerwionce - Leszczynach odbyła się konferencja promocyjna projektu "Jesteśmy potrzebni - działajmy razem" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowa relacja już wkrótce na stronie PCPR w Rybniku w zakładkach: Relacje z imprez oraz Galerie10 maja 2010

Ogłoszono przetarg na szkolenia dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych intelektualnie
w ramach projektu "Jesteśmy potrzebni - działajmy razem" . Ogłoszenie i SIWZ znajdują się
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku
w zakładce: Przetargi06 maja 2010

Ogłoszenie07 kwietnia 2010

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza rodziny zastępcze na organizowany dnia 27 maja 2010 roku I Powiatowy Piknik Rodzin Zastępczych

Program pikniku

Dnia 13 maja odbędzie się Konferencja promocyjna projektu "Jesteśmy potrzebni - działajmy razem"

Program konferencji26 marca 2010

Rekrutacja do projektu zakończona !23 luty 2010

Informacja o przedłużeniu rekrutacji do projektu "Jesteśmy potrzebni - działajmy razem"08 luty 2010

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż Powiat Raciborski wspólnie z Powiatem Rybnickim umożliwia osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom, opiekunom i pracodawcom zatrudniającym lub zamierzającym zatrudnić osoby niepełnosprawne oraz instytucjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych uzyskanie informacji o

POZOSTAŁE:

PROJEKTY UNIJNE:

KLUB SENIORA:
 

KLUB SENIORA

PIECZA ZASTĘPCZA:
 

PIECZA ZASTĘPCZA

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ, PORADNICTWO:

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE, PORADNICTWO

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (PFRON), SENIORZY:

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (PFRON), SENIORZY

DRUKI DO POBRANIA:

DRUKI DO POBRANIAStarostwo Rybnik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w RybnikuBiuletyn Informacji Publicznej

Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej