Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji niektórych usług oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zaakceptuj pliki cookies na tej stronie

Rodziny zastępcze

SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

 

Przemoc w rodzinie. Symptomy dziecka krzywdzonego.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zaprasza wszystkie rodziny zastępcze z terenu powiatu rybnickiego do udziału w w/w szkoleniu. Szkolenie odbędzie się online.
24 maja 2024 r. i rozpocznie się o godz. 11:00

 

Dokonywanie zgłoszeń pod nr. tel. 32 42 600 33

 

Link do szkolenia zostanie przekazany na Państwa adres e-mail.

 


PCPR w Rybniku poszukuje kandydatów mogących pełnić funkcję
Rodziny Zastępczej
Chętnych prosimy o kontakt!
Szczegóły pod numerem telefonu 32 42 600 33 wew. 21,24,25

 

 

 

 


Piecza zastępcza  jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.

Piecza zastępcza zapewnia:
I.   Realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to możliwe - dążenie do przysposobienia
     dziecka,
II. Przygotowanie dziecka do:
     - godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
     - pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
     - nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów
       z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczenia straty i separacji oraz
       zdobywania umiejętności społecznych.  Piecza zastępcza jest sprawowana w formie:                     
 I.  rodzinnej
 II. instytucjonalnej

Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z dniem powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub uzyskania przez dziecko pełnoletności.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1. Rodziny zastępcze
    • spokrewnione z dzieckiem (rodzeństwo, dziadkowie)
    • niezawodowe (wujkowie oraz osoby obce)
    • zawodowe w tym zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe 
      specjalistyczne

2. Rodzinne domy dziecka.
    Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być
    powierzone osobom, które:
    - dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej
    - nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im 
      ograniczona ani zawieszona
    - wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich 
      wynika z tytułu egzekucyjnego
    - nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych
    - są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone 
       zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny
      zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza opieki
      zdrowotnej
    - przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
    - zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku
      zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
    · rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego
    · właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań
    · wypoczynku i organizacji czasu wolnego

 

 

PCPR w Rybniku poszukuje kandydatów mogących pełnić funkcję
Rodziny Zastępczej
Chętnych prosimy o kontakt!
Szczegóły pod numerem telefonu 32 42 600 33 wew. 15 lub 16

 

 

 

POZOSTAŁE:

PROJEKTY UNIJNE:

KLUB SENIORA:
 

KLUB SENIORA

PIECZA ZASTĘPCZA:
 

PIECZA ZASTĘPCZA

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ, PORADNICTWO:

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE, PORADNICTWO

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (PFRON), SENIORZY:

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (PFRON), SENIORZY

DRUKI DO POBRANIA:

DRUKI DO POBRANIAStarostwo Rybnik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w RybnikuBiuletyn Informacji Publicznej

Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej