Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji niektórych usług oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zaakceptuj pliki cookies na tej stronie

Warsztaty terapii zajęciowej

Warsztat terapii zajęciowej jest placówką pobytu dziennego, która nie może mieć charakteru zarobkowego.

Warsztaty uczą samodzielności, przywracają umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia. Mają również na celu przygotowanie uczestników do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, co jest niezbędne do prowadzenia niezależnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości każdej osoby. Warsztaty prowadzą ponadto do ogólnego usprawnienia funkcjonowania, sprzyjają integracji osób niepełnosprawnych z otoczeniem, tym samym przeciwdziałając ich marginalizacji.

Uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej mogą być osoby, zaliczone zarówno do znacznego jak i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wskazanie mogą uzyskać jedynie osoby upośledzone umysłowo lub chore psychicznie.

Osoba nie posiadająca powyższego wpisu nie może być przyjęta do Warsztatu Terapii Zajęciowej.

 

Uśmiechnięta rodzinaDzięki uczestnictwu osób nie w pełni sprawnych w terapii prowadzonej przez warsztat, mają one możliwość uczestniczenia w zajęciach, których celem jest ich rehabilitacja społeczna i zawodowa.
Czas trwania zajęć wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Zajęcia w warsztacie są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, w którym określa się:

 

  • formy rehabilitacji
  • zakres rehabilitacji
  • metody i zakres nauki umiejętności, wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej, psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy
  • formy współpracy z rodziną lub opiekunami
  • planowane efekty rehabilitacji
  • osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji

Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. Koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ze środków samorządu terytorialnego lub z innych Ĺşródeł.

Uczestnictwo w warsztacie terapii zajęciowej nie pociąga za sobą żadnych kosztów dla osoby niepełnosprawnej, ponieważ ma ono charakter nieodpłatny.
 


Wszystkich chętnych spełniających powyższe wymogi mieszkańców powiatu rybnickiego zainteresowanych uczestnictwem w Warsztacie Terapii Zajęciowej prosimy o kontakt z tut. Centrum lub z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Czerwionce – Leszczynach ul. 3 Maja 21a, 44-230 Czerwionka – Leszczyny, tel.32 431 84 94

POZOSTAŁE:

PROJEKTY UNIJNE:

KLUB SENIORA:
 

KLUB SENIORA

PIECZA ZASTĘPCZA:
 

PIECZA ZASTĘPCZA

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ, PORADNICTWO:

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE, PORADNICTWO

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (PFRON), SENIORZY:

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (PFRON), SENIORZY

DRUKI DO POBRANIA:

DRUKI DO POBRANIAStarostwo Rybnik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w RybnikuBiuletyn Informacji Publicznej

Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej