Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji niektórych usług oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zaakceptuj pliki cookies na tej stronie

Standardy ochrony dzieci w pieczy zastępczej dla powiatu rybnickiego.

Standardy ochrony dzieci w pieczy zastępczej dla powiatu rybnickiego.

 

Standardy Ochrony Dzieci w Pieczy Zastępczej

                 Naczelną zasadną wszystkich działań podejmowanych przez personel jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Każdy pracownik traktuje małoletniego podmiotowo, z szacunkiem i uwzględnieniem jego potrzeb. Niedopuszczalne jest stosowanie przez kogokolwiek wobec małoletniego przemocy w jakiejkolwiek formie. Personel, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów i regulaminów wewnętrznych oraz w zakresie swoich kompetencji.

 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 28 lipca 2023 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy opracowano i wdrożono STANDARDY OCHRONY DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ  DLA POWIATU RYBNICKIEGO. Celem opracowania niniejszego dokumentu jest przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie rybnickim. Standardy Ochrony dzieci w pieczy zastępczej zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 4 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku z dnia 14.02.2024 r.

Opracowany Standardy to zbiór zasad stanowiących ochronę dziecka w centrum działań i organizacji, pomagając tym samym tworzyć bezpieczne i wolne od przemocy, przyjazne środowisko we wszystkich podmiotach działających na rzecz dzieci.

Standardy Ochrony dzieci w pieczy zastępczej tworzą bezpieczne i przyjazne środowisko w PCPR. Obejmuje one cztery obszary:

- zasady bezpiecznej rekrutacji personelu
- zasady bezpiecznych relacji personel-dziecko
- zasady reagowania w placówce na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia
- zasady ochrony wizerunku dziecka i danych osobowych dzieci

Ponadto Standardy określają zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi przebywającymi

w pieczy zastępczej. Małoletni stosujący lub doświadczający przemocy rówieśniczej są objęci opieką psychologiczno – pedagogiczną na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku.
W Dokumencie znajdują się również dane kontaktowe do miejsc i instytucji udzielających wsparcia
w sytuacji krzywdzenia. Ważnymi danymi są:

Bezpłatny Telefon Zaufania dla dzieci i Młodzieży 116 111
Bezpłatny Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy Domowej Niebieska Linia 800 120 002
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 121 212   
Numer alarmowy 112

Dokument zawiera również załączniki niezbędne do wdrażania Standardów ochrony małoletnich
w pieczy zastępczej. Wśród nich wyróżniamy:

- oświadczenie o niekaralności i zobowiązaniu do przestrzegania podstawowych zasad ochrony nieletnich przed krzywdzeniem

- wzór karty interwencji

- ankieta monitorująca poziom realizacji Standardów ochrony dzieci w pieczy zastępczej

- tabela z identyfikacją priorytetowych potrzeb informacyjnych i szkoleniowych dla pracowników

- ankieta monitorująca poziom realizacji Standardów ochrony dzieci w pieczy zastępczej

 

Standardy ochrony dzieci w pieczy zastępczej są szeroko promowane wśród całego personelu,
a także rodziców zastępczych/opiekunów oraz dzieci, a poszczególne grupy są z nią aktywnie zapoznawane poprzez działania edukacyjne i informacyjne.

 

 

 

 

 

POZOSTAŁE:

PROJEKTY UNIJNE:

KLUB SENIORA:
 

KLUB SENIORA

PIECZA ZASTĘPCZA:
 

PIECZA ZASTĘPCZA

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ, PORADNICTWO:

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE, PORADNICTWO

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (PFRON), SENIORZY:

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (PFRON), SENIORZY

DRUKI DO POBRANIA:

DRUKI DO POBRANIAStarostwo Rybnik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w RybnikuBiuletyn Informacji Publicznej

Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej