Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji niektórych usług oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zaakceptuj pliki cookies na tej stronie

Ośrodek wsparcia - Dom dla matek i ojców z małoletnimi dziećmi

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” w Raciborzu. Stowarzyszenie prowadzi Dom dla matek i ojców z małoletnimi dziećmi „MAJA” oraz dla innych osób sprawujących opiekę prawną nad małoletnimi dziećmi oraz dla kobiet w ciąży pochodzących z terenu powiatu rybnickiego.

Dom  mieści się  przy  ul. Stefanii Sempołowskiej 5 w Raciborzu.

 

W Domu „Maja” udziela się podopiecznym kompleksowego wsparcia  w sytuacji kryzysu, którzy z racji różnorodnych przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, głównie z powodu przemocy w rodzinie, bezdomności oraz samotnego macierzyństwa. Kierowane do Domu osoby mają zapewnione środki czystości i higieny osobistej, odzież oraz wyprawkę dla niemowląt.                 W ramach pobytu prowadzony jest indywidualny program usamodzielnienia.

 

Osoba ubiegająca się o skierowanie do powyższego domu składa wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Ośrodki pomocy społecznej przygotowują i przekazują do PCPR w Rybniku dokumentację Strony zawierającą:

 

  • wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu;
  • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do domu lub przez pracownika socjalnego domu;
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia w domu;
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka;
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli takim dysponuje);
  • opinię ośrodka zawierającą uzasadnienie pobytu w domu.

 

Po skompletowaniu dokumentacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Rybniku wydaje decyzję kierującą do powyższego Domu.

POZOSTAŁE:

PROJEKTY UNIJNE:

KLUB SENIORA:
 

KLUB SENIORA

PIECZA ZASTĘPCZA:
 

PIECZA ZASTĘPCZA

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ, PORADNICTWO:

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE, PORADNICTWO

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (PFRON), SENIORZY:

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (PFRON), SENIORZY

DRUKI DO POBRANIA:

DRUKI DO POBRANIAStarostwo Rybnik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w RybnikuBiuletyn Informacji Publicznej

Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej