Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji niektórych usług oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zaakceptuj pliki cookies na tej stronie

Mieszkanie Chronione w Czerwionce - Leszczynach

Na terenie Powiatu Rybnickiego funkcjonuje mieszkanie chronione treningowe. Mieszkanie to znajduje się przy ul. 3 Maja 85 w Czerwionce- Leszczynach i funkcjonuje w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku. Uzyskanie skierowania do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym jest świadczeniem niepieniężnym i stanowi formę pomocy społecznej.

Mieszkanie chronione przeznaczone jest do 4 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej osiedlających się na terenie Powiatu Rybnickiego, którzy nie mają możliwości powrotu do rodziny do czasu uzyskania odpowienich warunków mieszkaniowych i do czasu uzyskania zdolności do samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Mieszkania chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną. Mieszkanie ma charakter rotacyjny, a pobyt w nim jest czasowy. Bezpośredni nadzór nad mieszkaniem sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku.

POZOSTAŁE:

PROJEKTY UNIJNE:

KLUB SENIORA:
 

KLUB SENIORA

PIECZA ZASTĘPCZA:
 

PIECZA ZASTĘPCZA

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ, PORADNICTWO:

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE, PORADNICTWO

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (PFRON), SENIORZY:

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (PFRON), SENIORZY

DRUKI DO POBRANIA:

DRUKI DO POBRANIAStarostwo Rybnik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w RybnikuBiuletyn Informacji Publicznej

Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej