Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji niektórych usług oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zaakceptuj pliki cookies na tej stronie

Program wyrównywania różnic między regionami III 2020 r.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.”.

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie od 1 grudnia 2019 r. do 28 lutego 2020 roku.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych
dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w terminie od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2020 roku.

Przypominamy, że:

  1. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie.
  2. Terminy naboru wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu określone zostaną przez realizatorów programu.
  3. W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu.
  4. W przypadku obszaru A i obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i obszaru E programu .
  5. Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

 

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku, ul. 3 Maja 31do dnia 21.02.2020 r.

Szczegółowe informacje i zasady realizacji Programu Wyrównywania Różnic między Regionami III na rok 2020 znajdują się na stronie internetowej PFRON- www.pfron.org.pl

WNIOSKI:

  1. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

  2. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów  w ramach obszaru B, C, D, F, G „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

  3. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów  w ramach obszaru E „Programu wyrównywania różnic między regionami III”