Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji niektórych usług oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zaakceptuj pliki cookies na tej stronie

Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych - definicja, kryteria dofinansowania

Bariery funkcjonalne –to bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu


LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 

Bariery architektoniczne – można określić jako wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub zmniejszają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym

Ze środków PFRON może być dofinansowana likwidacja barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Realizacja powyższego zadania ma na calu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się. O to dofinansowanie osoba niepełnosprawna może ubiegać się w miarę potrzeb, bez ograniczenia czasowego.
Do likwidacji barier architektonicznych można zaliczyć np. przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup schodołazu, wymianę drzwi , położenie płytek antypoślizgowych  itp.

Wysokość dofinansowania likwidacji w /w barier wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż wysokość 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Maksymalna wysokość to 80% kosztów, pozostałe 20% musi zabezpieczyć Wnioskodawca.

Procedura uzyskania dofinansowania:

•   złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przez mieszkańca powiatu rybnickiego tj. Gmin: Czerwionki – Leszczyn, Jejkowic, Gaszowic, Lysek, Świerklan
Wnioski należy składać w pok. nr 3 w dniach: 
                                  poniedziałek - środa w godzinach od 7:45 do 15:00
                                  czwartek w godzinach od 7:45 do 17:30
                                  piątek w godzinach od 7:45 do 12:30

•   analiza formalna i merytoryczna wniosku przez pracowników PCPR

•   wizja lokalna pracowników PCPR wraz z inspektorem nadzoru budowlanego w miejscu    zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

•   informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku wraz z określeniem dodatkowej dokumentacji niezbędnej do podjęcia decyzji o wysokości dofinansowania, (inwentaryzacja, projekt, kosztorys)

•   analiza merytoryczna przez pracowników PCPR dostarczonej dokumentacji,

•   informacja o wysokości przyznanego dofinansowania,

•   podpisanie umowy,

•   realizacja przedsięwzięcia,   

•   zgłoszenie zakończenia prac,

•   dostarczenie do PCPR dokumentów rozliczeniowych,

•   wizja lokalna wykonanego przedsięwzięcia,

•   informacja do osoby niepełnosprawnej o rozliczeniu umowy. 

WAĹťNE !

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie!!!     

 
LIKWIDACJA BARIER  TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU


Bariery techniczne  - to przeszkody utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej pokonywanie pewnych ograniczeń

Bariery w komunikowaniu się – to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

O dofinansowanie, ze środków PFRON likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności a realizacja likwidacji barier umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem
Do likwidacji barier technicznych można zaliczyć np. łózko pielęgnacyjne, natomiast do likwidacji barier w komunikowaniu się np. laptop

Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wynosi dla osób niepełnosprawnych do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Maksymalna wysokość to 80% kosztów, pozostałe 20% musi zabezpieczyć Wnioskodawca.


Pomoc w likwidacji barier w komunikowaniu się, jest dostępna również w ramach programów celowych PFRON realizowanych przez Oddziały Terenowe Funduszu.
WAĹťNE !

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie!!!

WAĹťNE !

Wnioski na dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się osoba niepełnosprawna może składać, jeżeli w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku nie była stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z jej przyczyn

Procedura uzyskania dofinansowania:

•   złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przez mieszkańca powiatu rybnickiego tj. Gmin: Czerwionki – Leszczyn, Jejkowic, Gaszowic, Lysek, Świerklan
Wnioski należy składać w pok. nr 3 w dniach: 
                                  poniedziałek - środa w godzinach od 7:45 do 15:00
                                  czwartek w godzinach od 7:45 do 17:30
                                  piątek w godzinach od 7:45 do 12:30

•   analiza formalna i merytoryczna wniosku przez pracowników PCPR

•   informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku i wysokości przyznanego dofinansowania,

•   podpisanie umowy,

•   realizacja przedsięwzięcia,   

•   dostarczenie do PCPR dokumentów rozliczeniowych,  

•   informacja do osoby niepełnosprawnej o rozliczeniu umowy.

POZOSTAŁE:

PROJEKTY UNIJNE:

KLUB SENIORA:
 

KLUB SENIORA

PIECZA ZASTĘPCZA:
 

PIECZA ZASTĘPCZA

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ, PORADNICTWO:

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE, PORADNICTWO

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (PFRON), SENIORZY:

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (PFRON), SENIORZY

DRUKI DO POBRANIA:

DRUKI DO POBRANIAStarostwo Rybnik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w RybnikuBiuletyn Informacji Publicznej

Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej