Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji niektórych usług oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zaakceptuj pliki cookies na tej stronie

Klub Seniora - Aktualności

III OGŁOSZENIE

12 LIPCA 2023

Informujemy, że mimo zakończenia realizacji projektu, Klub Seniora w  Łukowie Śląskim nie kończy działalności, a zajęcia są kontynuowane dalej. Seniorów zapraszamy do dalszych spotkań i angażowania się w działania kulturalne, edukacyjne i sportowe.

Osoby chętne zapraszamy do kontaktu:

- w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku przy ul. 3 Maja 31,
44-200 Rybnik w godzinach urzędowania:

poniedziałek- środa 7:30 – 15:30
czwartek 7:30 – 18:00
piątek 7:30 – 13:00

- telefonicznie pod nr: 32 4260033

- mailowo: pcpr@powiatrybnicki.pl

- telefonicznie do Klubu Seniora pod nr: 509 297 216

 

Oferta „ Klubu Seniora” skierowana jest do osób starszych, mających ukończone 60 lat,  wykazujących potrzebę wsparcia  w codziennym funkcjonowaniu  - ilość miejsc: 38.

 

Klub Seniora jest dzienną forma usług opiekuńczych a udział w klubie jest nieodpłatny dla osób, u których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego. Szczegółowe warunki odpłatności reguluje Uchwała Rady Powiatu. 

 


II OGŁOSZENIE

19 MAJA 2021

Zapraszamy do udziału w " Klubie Seniora " w Łukowie Śląskim.

 

 


I OGŁOSZENIE

1 MARCA 2021

 

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku ogłasza nabór uczestników do
 „Klubu Seniora – miejsca spotkań osób starszych jako przeciwdziałanie osamotnieniu
i marginalizacji seniorów”

Projekt jest realizowany przez Powiat Rybnicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku
i jest  współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja odbywać się będzie w terminie od 01 do 30 marca 2021 r.

Ilość miejsc: 30 osób

- w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku przy ul. 3 Maja 31,
44-200 Rybnik w godzinach urzędowania:

Poniedziałek- środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 18:00
Piątek 7:30 – 13:00

-  w budynku Dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 20 w każdy piątek marca
w godzinach od 7:30-13:00

 

Oferta „ Klubu Seniora” skierowana jest do osób zamieszkujących na terenie sołectw:
Łuków Śl. i Czernica. Osoby te muszą mieć ukończone 60 lat,  mające potrzebę wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach czasu spędzonego w „Klubie Seniora” zaplanowano m.in. następujące formy wsparcia:

- zagospodarowanie czasu wolnego

- zwiększenie aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym (organizacja wyjść
m.in. wycieczki)

- działalność prozdrowotną

- zajęcia z zakresu kultury fizycznej

- poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne

- tworzenie grup samopomocowych

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż zapobiegając rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, działalność „Klubu Seniora” zależeć będzie od decyzji Wojewody Śląskiego, który na dzień dzisiejszy ograniczył stacjonarną działalność „Klubów Seniora”. O wszelkich zmianach wszystkie osoby zakwalifikowane  będą  informowane na bieżąco.

POZOSTAŁE:

PROJEKTY UNIJNE:

KLUB SENIORA:
 

KLUB SENIORA

PIECZA ZASTĘPCZA:
 

PIECZA ZASTĘPCZA

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ, PORADNICTWO:

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE, PORADNICTWO

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (PFRON), SENIORZY:

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (PFRON), SENIORZY

DRUKI DO POBRANIA:

DRUKI DO POBRANIAStarostwo Rybnik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w RybnikuBiuletyn Informacji Publicznej

Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej