Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji niektórych usług oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zaakceptuj pliki cookies na tej stronie

Informacje ogólne

EFS_2018

  

Powiat Rybnicki

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

 

realizują projekt pn.
Aktywna integracja w powiecie rybnickim”

 

IX Włączenie Społeczne
działanie 9.1. Aktywna Integracja,
poddziałanie 9.1.6. Programu Aktywnej Integracji Osób i Grup Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym – projekty OPS i PCPR .

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno- zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel będzie osiągnięty poprzez wzrost poziomu zatrudnienia i rozwój aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wśród uczestników projektu, poprawę umiejętności społecznych i wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności poprzez udział w spotkaniach w ramach projektu. W ramach uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej (KIS) istotne jest podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych uczestników KIS i wzmocnienie kompetencji społecznych zaradności, samodzielności i aktywności.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku

 

 

W ramach projektu Powiat Rybnicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku od 01 kwietnia 2018r. realizować będzie działania w Warsztatach Aktywnej Integracji skierowane do osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Rybnickiego. Siedzibą Warsztatu będzie budynek byłego dworca PKP w Suminie gm. Lyski.

Uczestnikami projektu mogą być osoby pełnoletnie, niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Zajęcia będą miały formę wsparcia dziennego i odbywać się będą w czterech pracowniach: pracowni rękodzieła, pracownik biżuterii artystycznej, pracowni kroju i szycia, pracowni sprzątania i ogrodnictwa zgodnie z indywidualną ścieżką rehabilitacji i terapii.

W ramach zajęć realizowanych w poszczególnych pracowniach przewidziano między innymi:

 

  • PRACOWNIA RĘKODZIEŁA

-kształtowanie sprawności manualnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyobraźni przestrzennej

-rozbudzanie wrażliwości estetycznej

-rozwijanie zainteresowań plastycznych

-rozwijanie wrażliwości na piękno poprzez wykorzystanie różnych technik i metod

-wykonywanie okolicznościowych materiałów artystycznych

-własnoręczne wykonywanie świec okolicznościowych przy pomocy

-prowadzenie warsztatów mydlarskich - wykonywanie mydeł o różnych formach i zapachach, okolicznościowych, prezentowych

-nauka dbania o czystość otoczenia

-przestrzeganie zasad BHP

 

  • PRACOWNIA SPRZĄTANIA I OGRODNICTWA

-nauka właściwego stosowania środków myjących,

-nauka dbania o czystość otoczenia

-nauka zasad BHP

-nauka obsługi naczyń niezbędnych do wykonywania prac z zakresu sprzątania

-zasady pracy w ogrodzie – poznanie sposobów siania i sadzenia roślin, zbiory owoców i warzyw, pielęgnacja kwiatów

-obsługa maszyn i narzędzi ogrodniczych

-przestrzeganie zasad BHP

 

  • PRACOWNIA BIŻUTERII ARTYSTYCZNEJ

-kształtowanie sprawności manualnych

-wykonywanie prostych elementów biżuterii artystycznej

-przestrzeganie zasad BHP

 

  • PRACOWNIA SZYCIA I KROJU

-nauka prostego szycia ręcznego

-przygotowywanie wykrojów

-nauka obsługi maszyn szyjących

-nauka zasad BHP

-nauka prostych form przygotowywania za pomocą odpowiednich sprzętów, materiałów

-przestrzeganie zasad BHP

 

 

 W Warsztacie prowadzone są następujące formy wsparcia: terapia zajęciowa, wsparcie logopedyczne, terapia logopedyczna, zajęcia rehabilitacyjne, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe.

Dodatkowo każdy uczestnik ma zapewniony ciepły poczęstunek podczas dziennych zajęć w warsztacie.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

 

 W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju okres realizacji projektu został wydłużony do 31.03.2021 r.

EFS_2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach

 

Projekt pn. „Aktywna integracja w powiecie rybnickim” realizowany będzie od 01.01.2018 roku do 31.12.2020 roku.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel będzie osiągnięty poprzez rozwój aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wśród uczestników projektu, poprawę umiejętności społeczny i wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności, aktywności poprzez udział w spotkaniach w ramach projektu. W ramach uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej istotne będzie podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności. Cel główny będzie realizowany przez:

  • podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • podniesienie własnej samooceny i poprawa wizerunku Uczestników KIS-u,

  • poprawa umiejętności społecznych,

  • podniesienie aktywności zawodowej i nabycie wiedzy nt poruszania się na rynku pracy poprzez zajęcia z doradcą zawodowym.

Grupą docelową będą osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, osoby nieaktywne zawodowo, osoby bezrobotne jak i osoby długotrwale bezrobotne o niskich lub zdeaktualizownych kwalifikacjach zawodowych. Projekt jest skierowany również do młodzieży w wieku 15-25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym. Planuje się objąć wsparciem 120 osób, w tym 30 na PAI i do KIS a 90 do projektu.

 

Informacje ogólne o projekcie dostępne również w formie PDF

>> Informacje PDF <<

 

 

 

POZOSTAŁE:

PROJEKTY UNIJNE:

KLUB SENIORA:
 

KLUB SENIORA

PIECZA ZASTĘPCZA:
 

PIECZA ZASTĘPCZA

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ, PORADNICTWO:

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE, PORADNICTWO

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (PFRON), SENIORZY:

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (PFRON), SENIORZY

DRUKI DO POBRANIA:

DRUKI DO POBRANIAStarostwo Rybnik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w RybnikuBiuletyn Informacji Publicznej

Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej