Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji niektórych usług oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zaakceptuj pliki cookies na tej stronie

Program Dobry Start

Program „Dobry Start”

 

Świadczenie Dobry start przysługuje na dziecko w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- 20 roku życia

- 24 roku życia w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych świadczenie przysługuje od roku, w którym dziecko kończy 7 rok życia

 

Świadczenie nie przysługuje:

- jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie

- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego

- na studenta

Szkoła – oznacza szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową, ponadgimnazjalną, szkołę policealną, szkołę dla dorosłych, szkołę artystyczną, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

Wnioski w wersji papierowej składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku od 01.08.2020 r. – 30.11.2020 r.

Wypłata świadczenia następuje w terminie w 2 miesięcy od dnia złożenia, a  w przypadku wniosków złożonych w sierpniu do 30.09.2020 r.

Załączniki do wniosku:

- zaświadczenie ze szkoły w przypadku osób powyżej 18 roku życia,

- kopia orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób uczących się w wieku 21-24 lata (oryginał do wglądu)

- zaświadczenie - w przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych

- dokumenty potwierdzające fakt pobytu w pieczy zastępczej oraz kontynuowania nauki w przypadku osób usamodzielnianych, które mieszkają na terenie powiatu rybnickiego, nie przebywały w pieczy zastępczej na terenie powiatu rybnickiego i nie pochodzą z jego terenu.