Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji niektórych usług oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zaakceptuj pliki cookies na tej stronie

Program 500+

Informacja dot. dodatku wychowawczego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych  („500+”)

  • zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie zastępczej do świadczenia, o którym mowa w art. 80 ust. 1 w/w ustawy, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje od 1 kwietnia 2016r. dodatek (dodatek wychowawczy) w wysokości 500,00 zł miesięcznie;
  • dodatek wychowawczy udzielany jest na wniosek rodziny zastępczej składany od 1 kwietnia 2016r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (ul. 3 Maja 31);
  • w przypadku gdy dodatek wychowawczy przysługuje rodzinie zastępczej za niepełny miesiąc kalendarzowy, dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym;
  • prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu (bez wniosku);
  • w przypadku gdy rodzina zastępcza nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w:

- domu pomocy społecznej,
- specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
- młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
- młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę,
- specjalnym ośrodku wychowawczym,
- hospicjum stacjonarnym,
- oddziale medycyny paliatywnej,
- areszcie śledczym,
- schronisku dla nieletnich,
- zakładzie karnym,
- zakładzie poprawczym

dodatek wychowawczy nie przysługuje.