Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji niektórych usług oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zaakceptuj pliki cookies na tej stronie

Aktualności

XXVI OGŁOSZENIE

17 LIPCA 2019

 

II NABÓR - SZKOŁA DLA RODZICÓW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż rozpoczyna II nabór do udziału w "Szkole dla Rodziców " . Celem niniejszych zajęć jest przede wszystkim wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, lepsze rozumienie komunikatów wysyłanych przez dzieci, budowanie prawidłowych relacji rodzice - dziecko opartych na wzajemnym szacunku, doskonalenie umiejętności porozumiewania się, wmacnianie pozytywnych postaw wychowawczych oraz wymiana doświadczeń. Udział w programie jest bezpłatny i skierowany wyłącznie dla osób z terenu powiatu rybnickiego.      

 Pragniemy również nadmienić, iż  "Szkoła dla Rodziców " najprawdopodobniej rozpocznie się w drugiej połowie września    b. r. Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z PCPR pod nr tel. 32 426 00 33 bądź też zapraszamy do siedziby PCPR w Rybniku.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu rozpoczęcia " Szkoły dla Rodziców", tematyki zajęć oraz harmonogramu poszczególnych spotkań będzie dostępny w późniejszym terminie na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR oraz na stronie intenetowej jednostki.

 

XXV OGŁOSZENIE

24 CZERWCA 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, że dnia 29.08.2019 r. odbędzie się jednodniowa wycieczka integracyjna rodzin zastępczych do Wisły.  Wszystkie chętne rodziny wraz z wychowankami mogą dokonać zgłoszenia udziału w wycieczce do dnia 10 sierpnia 2019 r. w siedzibie tutejszego Centrum lub pod numerem telefonu 32 426 00 33.

Program Wycieczki:

Około trzygodzinny przejazd ciuchcią, zwiedzanie: Wisła centrum, Dolina Głębce, Dolina Łabajów - skocznia, Przełęcz Kubalonka, Przełęcz Szarcula, zamek Prezydenta RP ( z zewnątrz), Dolina Czarnego - zapora, Dolina Malinki - skocznia Adama Małysza.      Czas wolny w Wiśle. Obiad + deser lodowy. 

Ilość miejsc ograniczona.

 

 


 

XXIV OGŁOSZENIE

05 CZERWCA 2019

 

Zapraszamy na II Powiatowy Dzień Aktywizująco-Integracyjny, który odbędzie się dnia 18.06.2019 r. w Dworku w Łukowie Śląskim.

 

 


 

XXIII OGŁOSZENIE

05 CZERWCA 2019


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zachęca do uczestnictwa w projekcie "Aktywna Integracja w Powiecie Rybnickim".

 

Więcej informacji

 


 

XXII OGŁOSZENIE

29 MAJA 2019


 

XXI OGŁOSZENIE

27 MAJA 2019

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje o wynikach  konkursu dotyczącego wspierania osób niepełnosprwnych z terenu Powiatu Rybnickiego. Zapraszamy do zapoznania się z treścią Uchwały.

Uchwała

 


XX OGŁOSZENIE

23 MAJA 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zaprasza rodziny zastępcze z terenu Powiatu Rybnickiego na szkolenie pt. "Opiekuję się dzieckiem z FASD.Na czym polega diagnoza, terapia, wychowmie i leczenie żywieniowe dziecka z FASD."

Szkolenie odbędzie się  dnia 13.06.2019 r. w budynku byłego dworca PKP w Suminie przy ul. Dworcowej 26 w godzinach od 16.00 do 18.00.

Ilość miejsc ograniczona.  Prosimy o dokonywanie zgłoszeń pod nr tel. 32 426 00 33 w.16 do dnia 10.06.2019 r.

 

 


 

 

XIX OGŁOSZENIE

21 MAJA 2019

 


 

XVIII OGŁOSZENIE

7 MAJA 2019

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020 organizuje konferencję „ STOP – mówimy NIE” dla rodzin zastępczych, dyrektorów i kierowników jednostek pomocy społecznej, osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami, wychowawców, pedagogów, asystentów, pracowników socjalnych, członków zespołów interdyscyplinarnych oraz wszystkich osób zajmujących się pomocą rodzinie.

Niniejsza konferencja odbędzie się 28 maja 2019 roku w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku.

Program konferencji w załączniku.

 


 

XVII  OGŁOSZENIE

29 KWIETNIA 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zaprasza na IV Powiatowy Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się w dniach od 13 do 17 maja.

Szczegóły wydarzenia 


 

XVI  OGŁOSZENIE

26 KWIETNIA 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje o ogłoszeniu konkursu dotyczącego wspierania osób niepełnosprwnych z terenu Powiatu Rybnickiego. Zapraszamy do zapoznania się z treścią Uchwały i Ogłoszenia.

Ogłoszenie

Uchwała

 


 

XV OGŁOSZENIE

24 KWIETNIA 2019

 


 

XIV OGŁOSZENIE

17 KWIETNIA 2019

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, życzymy wielu radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie. Niech te święta będą zdrowe i pogodne. Wesołego Alleluja życzą pracownicy Powiatopwego Centrum Pomocy  Rodzinie w Rybniku.

 

 


 

XIII OGŁOSZENIE

17 KWIETNIA 2019

Rusza konkurs pn. „I ♥ Family”, którego przedmiotem jest stworzenie  pracy opowiadającej o rodzinie w jednej z trzech podanych form: film, praca plastyczna lub praca pisemna.  Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z całego woj. śląskiego. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie  wzorców relacji społecznych i rodzinnych mieszkańców woj. śląskiego, zwiększenie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz wspieranie procesu budowania więzi rodzinnych. Propozycje można wysyłać do 17 maja 2019 roku  za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub złożyć osobiście w kancelarii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Regulamin oraz potrzebne do zgłoszenia załączniki można pobrać ze strony internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

 


 

XII OGŁOSZENIE

10 KWIETNIA 2019

 

Informujemy, iż w dniu 02.05.2019 r. (czwartek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku będzie nieczynne.

 


 

XI OGŁOSZENIE

1 KWIETNIA 2019

Stowarzyszenie "DOGMA" z siedzibą w Katowicach jest organizacją pozarządową, która w 2019 r. prowadzi 2 Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego na terenie Powiatu Rybnickiego - przy ul. 3 Maja 18 w Rybniku oraz przy ul. Przedszkolnej 1 w Leszczynach.

 

Z darmowej porady prawnej i obywatelskiej może skorzystać każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Oświadczenie takie składane jest osobie świadczącej nieodpłatne poradnictwo. Na poradę obowiązują zapisy, których można dokonać pod numerem telefonu: 32 416 13 46.

 

Zależy nam na dotarciu do jak najszerszego grona beneficjentów oraz promocji systemu bezpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego, czego wyrazem jest nasza prośba o bezpłatne umieszczenie na Państwa stronie załączonej ulotki informacyjno-promocyjnej.

 


 

X OGŁOSZENIE

1 KWIETNIA 2019

 

W dniu 28 marca 2019r. zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej (pedagog, psycholog, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) po raz kolejny spotkał się z rodzinami zastępczymi zawodowymi z terenu powiatu rybnickiego. Spotkanie stanowiło możliwość zbudowania forum wymiany doświadczeń. Głównym celem spotkania było wzajemne wspieranie się m.in. poprzez poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności wychowawczych, pomoc opiekunom zastępczym w ich problemach związanych z opieką nad dziećmi oraz zintegrowanie środowiska rodzin zastępczych zawodowych. Uczestnicy w trakcie spotkania w kameralnej atmosferze mogli swobodnie podyskutować i wymienić się swoimi doświadczeniami oraz uzyskać informacje i wsparcie w nurtujących ich problemach związanych z pieczą zastępczą.

W trakcie spotkania przekazano rodzinom informację dotyczącą szkolenia dla rodzin zastępczych w celu podnoszenia kwalifikacji pt "Pierwsza pomoc przedlekarska w stanach zagrożenia życia i zdrowia u dzieci", które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019r.

Również tym razem rodziny zastępcze po zakończonym spotkaniu były zadowolone i wyrażały chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach.

 


 

IX OGŁOSZENIE

1 KWIETNIA 2019

 

 

II nabór do udziału w Programie Korekcyjno - Edukacyjnym

dla osób stosujących przemoc w rodzinie

  

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Rybniku informuje, iż ogłasza kolejny nabór do udziału w Programie Korekcyjno – Edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne kierowane są w szczególności do: 

- osoby pełnoletnie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych; 

- osoby pełnoletnie stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, dla których oddziaływania korekcyjno –edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii; 

- osoby pełnoletnie, które są zgłaszane przez instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocyw rodzinie; 

- osób pełnoletnich, które w wyniku innych okoliczności same zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym. 

Głównym celem programu jest powstrzymanie sprawców od stosowania przemocy w rodzinie. Dalszymi celami są 

- uzyskanie świadomości własnych przemocowych zachowań; 

- rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie bez używania przemocy; 

- kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci beż używania przemocy; 

- zdobycie i podniesienie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy.

 

Nabór trwa do 30.04.2019r.

 

Jeśli zostanie zebrana odpowiednia grupa osób tj. od 7- 12 uczestników wówczas zajęcia zostaną uruchomione najprawdopodobniej w czerwcu 2019r.

 

Zgłoszenia do udziału w programie są przyjmowane w godzinach pracy PCPR pod numerem telefonu: 32 426 00 33 lub osobiście w siedzibie PCPR przy ul. 3 Maja 31 w Rybniku.

 


 

VIII OGŁOSZENIE

1 KWIETNIA 2019

Dnia 19.03.2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku odbyło się spotkanie z wychowankami Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce Leszczynach, którzy zmierzają do opuszczenia placówki oraz usamodzielnienia się. Na spotkaniu pojawiło się czterech wychowanków – trzech przed 18 rokiem życia oraz jeden pełnoletni. W czasie wizyty w PCPR przypomniano wychowankom o obowiązku wyznaczenia opiekuna usamodzielnienia i terminowego przygotowania programu usamodzielnienia, a także omówiono zasady ubiegania się o pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie. Podjęto również tematykę mieszkania chronionego – zasad umieszczania w mieszkaniu oraz zasad pobytu w nim. Wychowankowie zostali również poinformowaniu o funkcjonowaniu Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy PCPR oraz możliwości korzystania z bezpłatnego wsparcia specjalistów i radcy prawnego.


 

VII OGŁOSZENIE

26 MARCA 2019

Szkoła dla rodziców

 

Harmonogram spotkań:

08.04.2019r. - Zajęcia organizacyjne; Stawianie granic.

15.04.2019r.- Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami.

29.04.2019r. – Zachęcanie dziecka do współpracy; Zachęcanie dziecka do samodzielności;

06.05.2019r.- Zamiast karania; Pochwały.

13.05.2019r.- Uwalnianie dzieci od grania ról; Zajęcia podsumowujące.

 

 

zajęcia odbywać się będą w godzinach od 15:00 – 17.30

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik

 

 


 

VI OGŁOSZENIE  

 20 MARCA 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku serdecznie zaprasza na szkolenie "Pierwsza pomoc przedlekarska w stanach zagrożenia życia i zdrowia u dzieci", które odbędzie się  w dniu 16 kwietnia 2019 r. w godzinach od 15.00 - 18.00 w budynku byłego dworca PKP w Suminie   ul. Dworcowa 26. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa pod numerem telefonu 32 426 00 33.

Ilość miejsc ograniczona.

 


 

 

V OGŁOSZENIE

27LUTEGO2019

Serdecznie zapraszamy do kolejnej edycji programu "Zobacz lepszą przyszłość".

To akcja, której celem jest poprawianie widzenia dzieci i młodzieży z opieki zastępczej i świetlic środowiskowych w wieku od 5 do 26 lat. W ramach programu wyposażamy w BEZPŁATNE OKULARY (szkła + oprawki) podopiecznych przebywających w opiece zastępczej w Polsce w wieku 5-26 lat.

 
 

 

IV OGŁOSZENIE
07 LUTEGO 2019

Powiat Rybnicki
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

realizują projekt pn.
„Aktywna integracja w powiecie rybnickim"
IX Włączenie Społeczne
działanie 9.1. Aktywna Integracja,
poddziałanie 9.1.6. Programu Aktywnej Integracji Osób i Grup Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym – projekty OPS i PCPR .

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno- zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel będzie osiągnięty poprzez wzrost poziomu zatrudnienia i rozwój aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wśród uczestników projektu, poprawę umiejętności społecznych i wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności poprzez udział w spotkaniach w ramach projektu. W ramach uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej (KIS) istotne jest podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych uczestników KIS i wzmocnienie kompetencji społecznych zaradności, samodzielności i aktywności.

 

W ramach projektu Powiat Rybnicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku od 01 kwietnia 2018r. realizuje działania w Warsztatach Aktywnej Integracji skierowane do osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Rybnickiego. Siedzibą Warsztatu jest budynek byłego dworca PKP w Suminie gm. Lyski.
Uczestnikami projektu mogą być osoby pełnoletnie, niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
Zajęcia mają formę wsparcia dziennego i odbywają się w czterech pracowniach: pracowni rękodzieła, pracownik biżuterii artystycznej, pracowni kroju i szycia, pracowni sprzątania i ogrodnictwa, zgodnie z indywidualną ścieżką rehabilitacji i terapii.


W ramach zajęć realizowanych w poszczególnych pracowniach przewidziano między innymi:


Pracownia rękodzieła
-kształtowanie sprawności manualnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyobraźni przestrzennej
-rozbudzanie wrażliwości estetycznej
-rozwijanie zainteresowań plastycznych
-rozwijanie wrażliwości na piękno poprzez wykorzystanie różnych technik i metod
-wykonywanie okolicznościowych materiałów artystycznych
-własnoręczne wykonywanie świec okolicznościowych przy pomocy
-prowadzenie warsztatów mydlarskich - wykonywanie mydeł o różnych formach i zapachach, okolicznościowych, prezentowych
-nauka dbania o czystość otoczenia
-przestrzeganie zasad BHP


Pracownia sprzątania i ogrodnictwa
- nauka właściwego stosowania środków myjących,
-nauka dbania o czystość otoczenia
-nauka zasad BHP
-nauka obsługi naczyń niezbędnych do wykonywania prac z zakresu sprzątania
-zasady pracy w ogrodzie – poznanie sposobów siania i sadzenia roślin, zbiory owoców i warzyw, pielęgnacja kwiatów
-obsługa maszyn i narzędzi ogrodniczych
-przestrzeganie zasad BHP


Pracownia biżuterii artystycznej
-kształtowanie sprawności manualnych
-wykonywanie prostych elementów biżuterii artystycznej
-przestrzeganie zasad BHP


Pracownia szycia i kroju
- nauka prostego szycia ręcznego
-przygotowywanie wykrojów
-nauka obsługi maszyn szyjących
-nauka zasad BHP
-nauka prostych form przygotowywania za pomocą odpowiednich sprzętów, materiałów
-przestrzeganie zasad BHP

 

W Warsztacie prowadzone są następujące formy wsparcia: terapia zajęciowa, wsparcie logopedyczne, terapia logopedyczna, zajęcia rehabilitacyjne, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe.
Dodatkowo każdy uczestnik ma zapewniony ciepły posiłek podczas dziennych zajęć w warsztacie.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Rybniku przy ul. 3 Maja 31 w Rybniku na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik Nr 3 do Regulaminu naboru uczestników projektu.
Regulamin naboru uczestników dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku oraz w siedzibie Centrum.
Tel. kontaktowy 32 42 28 300

 

 


 

III OGŁOSZENIE
31 STYCZNIA 2019

 

„Szkoła Dla Rodziców”

 Edycja 2019r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż trwa nabór do udziału w „Szkole Dla Rodziców”. Celem niniejszych zajęć przede wszystkim wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, lepsze rozumienie komunikatów wysyłanych przez dzieci, budowanie prawidłowych relacji rodzice-dziecko opartych na wzajemnym szacunku, doskonalenie  umiejętności  porozumiewania się, wzmacnianie pozytywnych postaw wychowawczych oraz  wymiana doświadczeń.

Udział w programie jest bezpłatny i skierowany wyłącznie dla osób z terenu powiatu rybnickiego.

Pragniemy również nadmienić, iż „Szkoła Dla Rodziców” najprawdopodobniej rozpocznie się w drugiej połowie marca b.r. Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z PCPR pod nr tel. 32 426 00 33 bądź też zapraszamy do siedziby PCPR w Rybniku.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu rozpoczęcia Szkoły dla rodziców, tematyki zajęć oraz harmonogram poszczególnych spotkań będzie dostępny w późniejszym terminie na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej jednostki.

 


 

II OGŁOSZENIE
29 STYCZNIA 2019

 

Nabór do udziału w Programie Korekcyjno – Edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż zgodnie z zaleceniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzi nabór do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne kierowane są w szczególności do:

- osób pełnoletnich, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;

- osób pełnoletnich stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, dla których oddziaływania korekcyjno –edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

- osób pełnoletnich, które są zgłaszane przez instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy  w rodzinie;

- osób pełnoletnich, które w wyniku innych okoliczności same zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym.

 

Głównym celem programu jest powstrzymanie sprawców od stosowania przemocy  w rodzinie. Dalszymi celami są:

- uzyskanie świadomości własnych przemocowych zachowań;

- rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie bez używania przemocy;

- kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci beż używania przemocy;

- zdobycie i podniesienie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy.

 

Jeśli zostanie zebrana odpowiednia grupa osób tj. od 7- 12 uczestników wówczas zajęcia zostaną uruchomione najprawdopodobniej w czerwcu 2019r.

Zgłoszenia do udziału w programie są przyjmowane w godzinach pracy PCPR pod numerem telefonu: 32 426 00 33 lub osobiście w siedzibie PCPR przy ul. 3 Maja 31  w Rybniku do dnia 15 marca 2019r.

 


 

I OGŁOSZENIE
18 STYCZNIA 2019

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zaprasza wszystkie rodziny zastępcze z terenu Powiatu Rybnickiego na spotkanie Grup Wsparcia w budynku tutejszego Centrum o godz. 9:30 w następujących terminach:

28.03.2019 r.

27.06.2019 r.

26.09.2019 r.

28.11.2019 r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!