Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji niektórych usług oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zaakceptuj pliki cookies na tej stronie

Aktualności

XXXXXVII OGŁOSZENIE

17 WRZEŚNIA 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku udostępnia wzór wniosku o przyznanie BONU TURYSTYCZNEGO dla podopiecznych pieczy zastępczej dla których po zalogowaniu się na platformę PUE ZUS nie pojawia się w ich profilu zakładka oznaczona Polski Bon Turystyczny.

Niniejszy wniosek należy wypełnić - podać w nim dane osób uprawnionych do korzystania z bonu turystycznego, dołączyć decyzję o przyznaniu świadczenia wychowawczego Rodzina 500+) i wysłać na podany we wniosku adres Polskiej Organizacji Turystycznej.

Nadmieniamy, iż wniosek musi złożyć osoba uprawniona do korzystania z bonu turystycznego (lub jej opiekun) a nie przedstawiciel instytucji tj. pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

wzór wniosku


 

XXXXXVI OGŁOSZENIE

4 WRZEŚNIA 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zachęca do zapoznania się z projektem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy". (POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY)

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywa się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowym (ok. 6 miesięcy). Projekt dla uczestników jest bezpłatny.  

Rekrutacja odbywa się poprzez PFRON – należy zadzwonić na numer 22 50 55 600 lub napisać ork@pfron.org.pl

Po kontakcie PFRON wysyła formularze, które należy wypełnić i odesłać, następnie ustalany jest termin komisji kwalifikacyjnej (lekarz i psycholog). Po pozytywnym orzeczeniu  uczestnicy zapraszani są do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej.

Ulotka informacyjna >>>>


 

XXXXXV OGŁOSZENIE

4 WRZEŚNIA 2020

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał zmiany w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących w Module III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". Wprowadzone zmiany dotyczą wydłużenia do dnia 15.10.2020 r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w amach modułu III.


 

XXXXXIV OGŁOSZENIE

10 SIERPNIA 2020

Nabór do udziału w Programie Psychologiczno - Terapeutycznym dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż prowadzi nabór uczestników do udziału w programie psychologiczno - terapeutycznym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Głównym celem realizacji programu jest zmiana wzorców zachowań. Odbiorcami mogą być osoby stosujące przemoc w rodzinie zgłaszające się dobrowolnie lub kierowane przez podmioty i instytucje.

Informacje dotyczące terminu rozpoczęcia programu będą dostępne w późniejszym terminie na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej www.pcpr.rybnik.pl.

Nabór trwa do 10.09.2020r.

 

Zgłoszenia  do udziału w programie są przyjmowane  w godzinach pracy PCPR pod numerem tel. 32 426 00 33 lub osobiście w siedzibie PCPR przy ul. 3 Maja 31 w Rybniku.

 


 

XXXXXIII OGŁOSZENIE

06 SIERPNIA 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku publikuje do wglądu informację przekazaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych  dotyczącą ostrzeżenia w sprawie oszustów chcących sprzedać bon turystyczny >>>>


 

XXXXXII OGŁOSZENIE

05 SIERPNIA 2020

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu sierpniu 2020 r. w czwartki obsługujemy klientów od godz. 7.30 do 15.30.


 

XXXXXI OGŁOSZENIE

05 SIERPNIA 2020

OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ NIEPRAWIDŁOWOŚCI W UPRAWNIENIACH DO POLSKIEGO BONU TURYSTYCZNEGO – WYTYCZNE

 

Szanowni Państwo w związku z sygnałami dotyczącymi rodzin małoletnich przebywających w pieczy zastępczej zgłaszających problemy z uprawnieniami do Polskiego Bonu Turystycznego publikujemy wytyczne i wskazówki dotyczące sposobu postępowania przez osoby zgłaszające taki problem przesłane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Prosimy postępować w razie problemów z realizacją Bonu Turystycznego zgodnie z przesłanymi wytycznymi.

Informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku nie realizuje powyższego programu lecz tylko przekazuje dane statystyczne małoletnich przebywających w pieczy zastępczej do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

Informacje dotyczące obsługi zgłoszeń nieprawidłowości >>>>


 

XXXXX OGŁOSZENIE

02 SIERPNIA 2020

 

Bon Turystyczny

Dzieci w pieczy zastępczej, na które pobierany jest dodatek wychowawczy 500 + objęte są wsparciem w postaci Polskiego Bonu Turystycznego. Na dziecko będzie przysługiwało jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 złotych. Na dziecko niepełnosprawne będzie dodatkowo przysługiwało jeszcze jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 złotych. Dane dzieci i ich rodziców zastępczych zostały przekazane do systemu elektronicznego umożliwiającego elektroniczną aktywację bonu.

Aby skorzystać z bonu turystycznego, od 01.08.2020r. osoba uprawniona będzie musiała założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, zalogować się i aktywować bon. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże bon SMS-em lub e-mailem. Trzeba będzie także podać lub uaktualnić dane kontaktowe, czyli adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Będzie tam także możliwość złożenia oświadczenia będącego podstawą przyznania dodatkowego bonu na dziecko z niepełnosprawnością.

Płatności bonem będą realizowane w oparciu o komunikację SMS otrzymaną od ZUS. Chcąc zapłacić bonem za usługę turystyczną trzeba będzie okazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany w SMS.

Bon będzie można wykorzystać w Polsce do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bon ma objąć imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego.
Bonem będzie można płacić też wielokrotnie do końca marca 2022

 

W przypadku pytań o bon turystyczny, zachęcamy do kontaktu ze specjalną całodobową infolinią dotyczącą Polskiego Bonu Turystycznego pod numerem telefonu 22 11 22 111, adres e-mail bon@zus.pl.

 

Więcej informacji >>>>


 

XXXXIX OGŁOSZENIE

30 LIPCA 2020

Nabór do udziału w  Szkole dla rodziców.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż trwa nabór do udziału w Szkole dla rodziców.  Celem niniejszych zajęć przede wszystkim wspieranie rodziców  i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, lepsze rozumienie komunikatów wysyłanych przez dzieci, budowanie prawidłowych relacji rodzice-dziecko opartych na wzajemnym szacunku, doskonalenie  umiejętności  porozumiewania się, wzmacnianie pozytywnych postaw wychowawczych oraz  wymiana doświadczeń.

Udział w programie  jest bezpłatny i skierowany wyłącznie dla osób z terenu powiatu rybnickiego.

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z PCPR pod nr tel. 32 426 00 33 bądź też zapraszamy do siedziby PCPR w Rybniku.

Szczegółowe informacje dotyczące  terminu rozpoczęcia Szkoły dla rodziców, tematyki zajęć oraz harmonogram poszczególnych spotkań  będzie dostępny w późniejszym terminie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie  PCPR oraz na stronie internetowej www.pcpr.rybnik.pl.

Nabór trwa do 10.09.2020 r.


 

XXXXVIII OGŁOSZENIE

30 LIPCA 2020

Nabór do udziału w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż prowadzi nabór uczestników do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Oddziaływania korekcyjno edukacyjne kierowane są w szczególności do:

- osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

- osób, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

- osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie.

Celem oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest spowodowanie zmian ich zachowań i postaw, które zmniejszą ryzyko dalszego stosowania przez niech przemocy oraz zwiększą ich zdolność do samokontroli zachowań agresywnych i konstruktywnego rozwiązywania problemów.

Informacje dotyczące  terminu rozpoczęcia programu będą  dostępne w późniejszym terminie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie  PCPR oraz na stronie internetowej www.pcpr.rybnik.pl.

Zgłoszenia  do udziału w programie są przyjmowane  w godzinach pracy PCPR pod numerem tel. 32 426 00 33 lub osobiście w siedzibie PCPR przy ul. 3 Maja 31 w Rybniku.

Nabór trwa do 10.09.2020 r.


 

XXXXVII OGŁOSZENIE

28 LIPCA 2020

W dniu 21 lipca 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest obecnie do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
 7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
 8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

 

Wiecej informacji oraz druk wniosku  >>>>

 

Serdecznie zapraszamy do udział w programie i przypominamy, iż wnioski należy złożyć w siedzibie PCPR w Rybniku lub na platformie SOW do dnia 04.09.2020 r.

 


 

XXXXVI OGŁOSZENIE

17 LIPCA 2020

Ogłoszenie Starosty Powiatu Rybnickiego  z dnia 17.07.2020 r. w/s możliwości i terminie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osob Niepełnosprawnych w celu powołania jej składu >>>>


 

XXXXV OGŁOSZENIE

16 LIPCA 2020

 

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W KATOWICACH

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

Katowice, 15-07-202015 lipca 2020 r.

PSI.9421.3.19.2020

 

 

Pani / Pan

Dyrektor; Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej;

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Szanowni Państwo;

uprzejmie informuję, że w grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3 500 000 Polaków. Przekazanie danych jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.

Głównym celem usług udostępnionych w ramach rejestru RDK jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego albo o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+).

W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie w zakresie informacyjnym, poprzez np. udostępnienie przesłanych materiałów na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych instytucji, a także dystrybucję do innych (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Dodatkowo, jeżeli jest taka możliwość, uprzejmie proszę o wyświetlanie załączonego filmu o RDK na ekranach znajdujących się w Państwa jednostkach.

Film promocyjny RDK (rdk_obywatel.mp4) oraz pozostałe materiały promocyjne dostępne są na platformie e-learningowej https://szkolenia.obywatel.gov.pl, w zakładce Do pobrania -> Materiały Promocyjne -> RDK. Dostęp do materiałów jest możliwy po zalogowaniu.

Ważne jest, aby informacja na ten temat dotarła do możliwie najliczniejszej grupy odbiorców.

W razie pytań proszę o bezpośredni kontakt mailowy na adres: projekt.srp@mc.gov.pl.

 

Z poważaniem

 

Grzegorz Rak

Zastępca Dyrektora

Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej

/podpisano elektronicznie/

 


XXXXIV OGŁOSZNIE

13 LIPCA 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku uprzejmie informuje, że od dnia 13 lipca 2020 r.zostają wznowione widzenia rodziców biologicznych z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej. W związku z trwającą epidemią koronawirusa widzenia odbywać się będą zgodnie z Zarządzeniem Kierownika PCPR w Rybniku.


 

XXXXIII  OGŁOSZENIE

08 LIPCA  2020

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu lipcu 2020 r. w czwartki obsługujemy klientów od godz. 7.30 do 15.30.


 

XXXXII  OGŁOSZENIE

07 LIPCA  2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż rusza "PROGRAM DOBRY START"

Wnioski w wersji papierowej będzie można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku od 01.08.2020 r. – 30.11.2020 r.

Program „Dobry Start”  to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20-go roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24-go roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a  w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W przypadku powiatów świadczenia są realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

więcej szczegółów na temat programu Dobry Start >>>>

AKTUALNY WNIOSEK DO POBRANIA >>>>

 


 

XXXXI  OGŁOSZENIE

30 CZERWCA  2020

Śląski Oddział PFRON w Katowicach uruchomił program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku  żywiołu". Szczegółowe informacje >>>>


 

XXXX  OGŁOSZENIE

30 CZERWCA  2020

Uprzejmie informujemy, iż dnia 02.07 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku będzie pracowało od godz. 7.30 do 15.30.


 

XXXIX  OGŁOSZENIE

29 CZERWCA  2020

Gaszyn challenge

Gaszyn challenge w wykonaniu pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku

 


 

 

XXXVIII  OGŁOSZENIE

26 CZERWCA  2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3.07.2020 r. ( piątek )  w związku z nieobecnością psychoterapeuty Pani Joanny Sidelnik wszystkich chętnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, oczekujących wsparcia zapraszamy do skorzystania ze wsparcia w godz. od 15.00 do 19.00.  W ramach zastępstwa spotkania będą prowadzone z konsultantem d/s przemocy i uzależnień Panią Agnieszką Ratajczak.       


 

XXXVII OGŁOSZENIE

26 CZERWCA 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zaprasza do zapoznania się z informacjami dotyczącymi akcji „Bezpieczne wakacje 2020”.

Zalecenia Wojewody Śląskiego

 

 


 

XXXVI OGŁOSZENIE

10 CZERWCA 2020

Uprzejmie informujemy, iż dnia 18.06 oraz dnia 25.06 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku będzie pracowało od godz. 7.30 do 15.30.


 

XXXV OGŁOSZENIE

10 CZERWCA 2020


 

XXXIV OGŁOSZENIE

3 CZERWCA 2020

Informujemy, iż od dnia 15 czerwca 2020 roku Punkt Interwencji Kryzysowej w Rybniku wznawia działalność w zakresie przyjmowania petentów w siedzibie placówki.

 


 

XXXIII OGŁOSZENIE

29 MAJA 2020

Uprzejmie informujemy, iż dnia 04.06 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku będzie pracowało od godz. 7.30 do 15.30.


 

XXXII OGŁOSZENIE

29 MAJA 2020


 

XXXI OGŁOSZENIE

26 MAJA 2020

W dniu dzisiejszym radca prawny Pani Ewa Steciwko - Staneczek przyjmuje telefonicznie w godzinach od 15:30 do 17:30 pod nr telefonu 502255158.


 

XXX OGŁOSZENIE

21 MAJA 2020

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach uprzejmie informuje, że w terminie od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. odbędzie się druga tura naboru wystapień o przyznanie środków finansowych na realizację programu "Zajęcia klubowe w WTZ".

Więcej informacji >>>

 


 

XXIX OGŁOSZENIE

19 MAJA 2020

Uprzejmie informujemy, iż dnia 21.05 oraz 28.05 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku będzie pracowało od godz. 7.30 do 15.30.

 


 

XXVIII OGŁOSZENIE

15 MAJA 2020

Informujemy, iż Pan Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał opracowaną przez Biuro Rzecznika, we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ nową publikację pn. „Osobisty plan awaryjny”, w formie krótkiego poradnika zawierającego praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe.

Poradnik jest dostępny do pobrania pod linkiem – https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii.

 


 

XXVII OGŁOSZENIE

6 MAJA 2020

Uprzejmie informujemy, iż dnia 07.05 oraz 14.05 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku będzie pracowało od godz. 7.30 do 15.30.

 


 

XXVI OGŁOSZENIE

6 MAJA 2020

 


 

XXV OGŁOSZENIE

5 MAJA 2020

Uprzejmie informujemy, że  w dniu  5 maja 2020 r. wszystkich chętnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, oczekujących wsparcia psychologicznego zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 697 753 606 (konsultacje ds. przemocy oraz uzależnień).

PCPR  Rybnik


 

XXIV OGŁOSZENIE

23 KWIETNIA 2020

 

Uprzejmie informujemy, iż dnia 23.04 oraz 30.04 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku będzie pracowało od godz. 7.30 do 15.30.

 


 

XXIII OGŁOSZENIE

22 KWIETNIA 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zaprasza do zapoznania się z ofertą Stowarzyszenia MOC WSPARCIA dot. bezpłatengo udziału w superwizji dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

Zaproszenie do udziału w bezpłatnej superwizji

 


 

XXII OGŁOSZENIE

22 KWIETNIA 2020

 

Zostań w domu i …pokaż swój talent”

 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w tak trudnym dla wszystkich okresie jakim jest epidemia koronawirusa szczególnie z myślą o najmłodszych zorganizował konkurs pt. „ Zostań w domu i….pokaż swój talent”

Z uwagi na fakt, że nasi najmłodsi podopieczni od dłuższego czasu pozostają w swych domach pracownicy Działu Pieczy Zastępczej zachęcali ich do udziału w w/w konkursie. W trakcie rozmów z rodzinami zastępczymi podejmowano tematykę organizacji czasu wolnego dla dzieci oraz zachęcano do jednej z form aktywności jaką było zaprezentowanie talentu swojego podopiecznego. Prace wychowanków nie tylko tych najmłodszych, ale również pełnoletnich wychowanków przekazywane były w formie elektronicznej (e - mail, sms). Nadesłane prace zostały wykonane różnymi metodami oraz technikami. Efektem końcowym były kolorowanki, wyklejanki, rysunki, kolorowe jajka, eko- ludek, szkice a nawet stroiki świąteczne.
W tym szczególnym okresie pełnym nadziei na lepsze jutro ….cudowne dzieła artystyczne wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej ozdabiają i rozweselają siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku.

 PCPR Rybnik

Prace wychowanków

Prace wychowanków

Prace wychowanków

Prace wychowanków

Prace wychowanków

 

 

 


 

XXI OGŁOSZENIE

20 KWIETNIA 2020

Informacja o ogłoszeniu konkursu na relizację zadania publicznego pod nazwą  "Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży pochodzących z powiatu rybnickiego".

 


 

XX  OGŁOSZENIE

9 KWIETNIA 2020

Wszyscy Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku życzą, aby nadchodzące Święta Wielkanocne napełniły wsystkie serca radością i nadzieją, a chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności.

 


 

XIX  OGŁOSZENIE

9 KWIETNIA 2020

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zaprasza do zapoznania się nowouruchomionym przez PFRON programem "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowany w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chrobami zakaźnymi". Wszelkie niezbędne informacje zostały umieszczone na naszej stronie intermetowej w zakładce Osoby Niepełnosprawne (PFRON) i Seniorzy.

 


 

XIX  OGŁOSZENIE

8 KWIETNIA 2020

Uprzejmie informujemy, iż dnia 9 kwietnia 2020 roku (czwartek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku będzie pracowało od godziny 7.30 do 15.30, zaś 10 kwietnia 2020 roku (piątek) od godziny 8.00 do 12.00.

 


 

XVIII  OGŁOSZENIE

3 KWIETNIA 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzini w Rybniku ogłasza konkurs pt. "Zostań w domu i.... pokaż swój talent". Szczegóły konkuru dostępne tutaj

 


 

XVII  OGŁOSZENIE

30 MARCA 2020

Uprzejmie informujemy, iż dnia 2 kwietnia 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku będzie pracowało od godziny 7.30 do 15.30. 

 


 

XVI OGŁOSZENIE

27 MARCA 2020

 

Ważna informacja dotcząca płynu do dezynfekcji rąk dla wszystkich publicznych i niepubłicznych jednostek działających w obszarach pomocy społecznej i pieczy zastępczej >>>

 


 

XV  OGŁOSZENIE

26 MARCA 2020

 

 PRZYPOMINAMY!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż w siedzibie naszej jednostki funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej, który obsługuje mieszkańców powiatu rybnickiego. Wszystkich chętnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, oczekujących wsparcia psychologicznego zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 324260033, 512190111. Dodatkowo uruchomiliśmy komunikator Skype pod adresem pcpr@powiatrybnicki.pl

 

Punkt Interwencji Kryzysowej udziela porad telefonicznych w następujących godzinach:

Poniedziałek od 14:00  do 19:00

Wtorek od 15:30 do 17:30

Środa od 15:30 do 18:30

Piątek od 13:00 do 19:00

 

W Punkcie Interwencji Kryzysowej porad udzielają następujące osoby:

- Urszula Stadnicka – psycholog

- Agnieszka Ratajczak – konsultant ds. przemocy i uzależnień

- Joanna Sidelnik – psychoterapeuta

- Ewa Steciwko – Staneczek – radca prawny


 

XIV  OGŁOSZENIE

25 MARCA 2020

 

Uprzejmie informujemy, iż dnia 26 marca 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku będzie pracowało od godziny 7.30 do 15.30.

 


XIII  OGŁOSZENIE

23 MARCA 2020

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, że szkolenie dla rodzin zastępczych pt. " Wypalenie Zawodowe " zostaje odwołane z powodu zagrożenia epidemią.

W stosownym czasie poinformujemy o nowym terminie niniejszego szkolenia.   

 


 

XII OGŁOSZENIE

19 MARCA 2020

 

Uprzejmie informujemy, iż dnia 19 marca 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku będzie pracowało od godziny 7.30 do 15.30. 

 


 

XI OGŁOSZENIE

12 MARCA 2020

Szanowni Państwo!
W związku z sytuacją kryzysową, jaką są pojawiające się przypadki zachorowań na koronawirusa w Polsce,

w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistego załatwiania spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku.


Możliwy jest kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz skrzynki EPUAP, w godzinach pracy jednostki.


Dodatkowo uruchomiliśmy komunikator Skype pod adresem pcpr@powiatrybnicki.pl
Adres: pcpr@powiatrybnicki.pl

ePUAP: /276288470/skrytka

 

Telefon:

tel: 032 426 00 33

tel./fax: 032 426 00 33 wew. 18

 

 


 

X OGŁOSZENIE

12 MARCA 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż w związku z wzrastającym zagrożeniem epidemiologicznym wszystkie wizyty w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Rybniku są odwołane do dnia 31 marca 2020r. W tym okresie będzie można konsultować się ze specjalistami jedynie telefonicznie pod numerem telefonu 32 426 00 33.

Dodatkowo uruchomiliśmy komunikator Skype pod adresem pcpr@powiatrybnicki.pl

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

IX OGŁOSZENIE

12 MARCA 2020

Stosując się do zaleceń Koordynatora Wojewódzkiego Wsparcia Psychologicznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż osoby z terenu powiatu rybnickiego potrzebujące wsparcia w związku z wzrastającym zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o kontakt z Punktem Interwencji Kryzysowej w Rybniku pod nr tel. 32 426 00 33.

Informacje na temat godzin urzędowania specjalistów można znaleźć na stronie internetowej urzędu www.pcpr.rybnik.pl w zakładce Punkt Interwencji Kryzysowej. Dodatkowo w zakładce Aktualności umieściliśmy informacje dotyczące tego jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem.

Ponadto uruchomiliśmy komunikator Skype pod adresem pcpr@powiatrybnicki.pl

 

 


 

VIII OGŁOSZENIE

11 MARCA 2020

 

Ze względu na sytuację związaną ze wzrastającym zagrożeniem epidemiologicznym, jakim jest koronawirus, oraz biorąc pod uwagę dobro dzieci i w trosce o ich bezpieczeństwo odwołuję się wszystkie osobiste kontakty rodziców biologicznych z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej od dnia 11.03.2020r. do 31.03.2020r.

                                                                                     Kierownik PCPR

 


 

VII OGŁOSZENIE

11 MARCA 2020

 

 

 


 

VI OGŁOSZENIE 

3 MARCA 2020


Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego koronawirusa 

pismo część I

pismo część II

link


 

V OGŁOSZENIE 

27 LUTY 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zaprasza rodziny zastępcze
z terenu Powiatu Rybnickiego  na szkolenie:
„Wypalenie zawodowe”

Szkolenie odbędzie się dnia 25 marca 2020 r. w godz. od 15:00 do 18:30  
w Ośrodku Psychoedukacji
„ Homosum” przy ul. Św. Antoniego 10.

 Wszystkich chętnych zapraszamy o dokonywanie zgłoszeń w siedzibie tut. Centrum. Ilość miejsc ograniczona.

 


 

IV OGŁOSZENIE

4 LUTY 2020

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku będący jednocześnie Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji zarówno rodziny zastępczej niezawodowej jak i zawodowej, w tym zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

Obecnie na terenie powiatu rybnickiego posiadamy 5 rodzin zastępczych zawodowych, w tym 3 o charakterze pogotowia rodzinnego, które przyjmują dzieci głównie z interwencji. Na ten czas w pogotowiach tych zostało umieszczonych 17 dzieci. Dodatkowo posiadamy 57 rodzin zastępczych wychowujących blisko 100 dzieci. Mimo tak wielu rodzin wciąż ilość dzieci oddawanych pod pieczę zastępczą wzrasta, a to z kolei wpływa na rotacje naszych rodzin.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku przy ul. 3 Maja 31, 44 – 400 Rybnik w godzinach urzędowania placówki bądź też zachęcamy do kontaktu telefonicznego – 32 426 00 33.

 

 

 

 


 

III OGŁOSZENIE

17 STYCZNIA 2020

Nabór do udziału w Szkole dla rodziców.

 

Informacje dodatkowe

 


 

II OGŁOSZENIE

17 STYCZNIA 2020

Nabór do udziału w programie  korekcyjno - edukacyjnym  dla sprawców przemocy w rodzinie.

Informacje dodatkowe

 


 

I OGŁOSZENIE

14 STYCZNIA 2020

Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2020 roku możliwe jest składanie wniosków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz na dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną - w systemie SOW.

 


 

XXXXVI OGŁOSZENIE

30 GRUDNIA 2019

 

Uprzejmie informujemy, iż dnia 31.12.2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku będzie czynne w godzinach od 7.30 do 12.00.


 

XXXXV OGŁOSZENIE

30 GRUDNIA 2019


Uprzejmie informujemy, iż od dnia 02.01.2020 r. następują zmiany w godzinach urzędowania PCPR:

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 18:00
piątek 7:30 - 13:00


 


 

XXXXIV OGŁOSZENIE

16 GRUDNIA 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku  informuje, że w dniu 16.12.2019 r. Psycholog w Punkcie Intrwencji Kryzysowej Pani Urszula Stadnicka będzie nieobecna,w związku z powyższym wizyty zostaną odwołane.

Za niedogodności przepraszamy.


 

XXXXIII OGŁOSZENIE

3 GRUDNIA 2019

Uprzejmie informujemy, iż dnia 24.12.2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku będzie nieczynne.

 


 

XXXXII OGŁOSZENIE

28 LISTOPADA 2019

 

eWniosek KRUS


 

XXXXI OGŁOSZENIE

25 LISTOPADA 2019

Dnia 20 listopada 2019 roku odbyła się w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym w Czerwionce – Leszczynach konferencja w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rybnickim pt. ,,Nałogi, agresja – droga donikąd”.

Spotkanie odbyło się w formie słowno – muzycznej w wykonaniu zespołu Jacek Dewódzki Band, który poruszył tematykę przemocy i uzależnień.

Niniejsza konferencja była kierowana dla około 500 uczniów z szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu rybnickiego. Mieliśmy zaszczyt również gościć Kierownika Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia Pana Grzegorza Potysza, Przewodniczącego Komisji Oświaty i Pomocy Społecznej Pana Bogusława Niestrój a także przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Rybniku oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu.

 


 

XXXX OGŁOSZENIE

25 LISTOPADA 2019

W dniu 19 listopada br. W budynku Warsztatów Aktywnej Integracji w Suminie po raz kolejny odbyło się spotkanie rodzin zastępczych zawodowych z terenu powiatu rybnickiego. Gościem tego spotkania była Pani Ewa Steciwko – Staneczek radca prawny, która odpowiadała na pytanie rodzin zastępczych związanych z kwestiami prawnymi występującymi w ich codziennej pracy. Pytań było wiele, bo sytuacja prawna dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej jest różna. Pod koniec owocnego spotkania rodziny zastępcze wymieniły się swoimi doświadczeniami i umówiły się na kolejne spotkanie.

 

 


 

XXXIX OGŁOSZENIE

20 LISTOPADA 2019

Zapraszamy dnia 26.09.2019 r. w godz. od. 9:00 – 12:00 na dzień otwarty w Warsztatach Aktywnej Integracji w Suminie (budynek byłego dworca PKP, ul. Dworcowa).

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020

XXXVIII OGŁOSZENIE

07 LISTOPADA 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zaprasza na program  profilaktyki uzależnień i przemocy w formie spotkania słowno - muzycznego.

 

dodatkowe informacje

 

 


 

 

XXXVII OGŁOSZENIE

18 PAŹDZIERNIKA 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, że Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy ,, Niebieska Linia,, przygotowało Poradnik prawny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i świadków tych czynów. W poradniku tym można znaleźć szereg odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez osoby dotknięte przemocą w rodzinie.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pod adresem:

http://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/6534/Poradnik%20prawny.pdf

 

 

 


 

XXXVI OGŁOSZENIE

10 PAŹDZIERNIKA 2019

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił pomoc finansową na inwestycję dotyczącą zapewnienia dostepności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.Wsparcie dostępne jest w ramach nowego   obszaru A " Programu wyrównywania różnic między regionami III". 

Wnioski można składać od 1 października 2019 roku do 30 listopada 2019 roku do Oddziałów terenowych PFRON.

 

 dodatkowe informacje

 


 

XXXV OGŁOSZENIE

08 PAŹDZIERNIKA 2019

 

Serdecznie zapraszamy wychowanków pieczy zastępczej w wieku 17-19 lat do wzięcia udziału w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych pt.

Seksualność człowieka. Człowiek – istota seksualna”.

termin: 22.10.2019 r. godz. 16:00-18:00

Zgłoszenia są przyjmowane pod nr tel. 32 4260033 wew. 12 do dnia 11.10.2019 r.

 


 

XXXIV OGŁOSZENIE

08 PAŹDZIERNIKA 2019

 

8 oraz 9 października 2019 r. w Arenie Gliwice (ul. Akademicka 50) odbędą się Targi Senioralne Silver Silesia oraz I Wojewódzka Konferencja Senioralna. Wydarzenie to jest objęte patronatem honorowym Pani Bożeny Borys-Szopy – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pana Jarosława Wieczorka – Wojewody Śląskiego. Organizatorami są Województwo Śląskie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Miasto Gliwice.
 
Serdecznie zachęcamy wszystkich Seniorów do wzięcia udziału w Targach Senioralnych Silver Silesia!
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!
 
Na odwiedzających czekać będą liczne atrakcje, a także warsztaty i porady przeznaczone dla osób w wieku 60+. Podczas targów każdy Senior będzie między innymi mógł:
• Wykonać różnorakie badania profilaktyczne,
• Jeździć na rowerze rehabilitacyjnym czy w symulatorze dachowania,
• Spróbować produktów naturalnych takich jak miody pszczele czy sery,
• Zobaczyć bogatą ofertę biur turystycznych i uzdrowisk, jak również ofertę kulturalną.
Ponadto, podczas Targów Senioralnych Silver Silesia odbędą się występy seniorskich grup artystycznych, prezentacje ćwiczeń dla osób w wieku 60+ oraz seniorskich grup tanecznych.
 
Aby ułatwić seniorom udział w Targach bilet Kolei Śląskich z dowolnego miejsca w województwie do Gliwic będzie kosztować 1 zł, a bilet powrotny, po odwiedzeniu stoiska wystawienniczego Kolei Śląskich, będzie bezpłatny!
Dodatkowo, ZTM zapewnia Seniorom bezpłatny przejazd specjalnymi liniami autobusowymi S-11 i S-12, które kursować będą odpowiednio na trasie Dworzec PKP Gliwice - Arena Gliwice oraz Gliwice - Zabrze - Ruda Śląska i z powrotem.
 
Wszelkie informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie internetowej www.silversilesia.pl
 
 
 
 
 

 

XXXIII OGŁOSZENIE

10 WRZEŚNIA 2019

 

„Szkoła Dla Rodziców”

 

Harmonogram spotkań:

 

23.09.2019r. - Zajęcia organizacyjne; Stawianie granic.

30.09.2019r.- Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami.

07.10.2019r. – Zachęcanie dziecka do współpracy; Zachęcanie dziecka do samodzielności;

14.10.2019r.- Zamiast karania; Pochwały.

21.10.2019r.- Uwalnianie dzieci od grania ról; Zajęcia podsumowujące.

 

 

(zajęcia odbywać się będą w godzinach od 14:30 – 17.00

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik)

 


 

XXXII OGŁOSZENIE

06 WRZEŚNIA 2019

 

W dniu 29 sierpnia 2019 r. została zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku wycieczka integracyjna dla rodzin zastępczych z terenu powiatu rybnickiego do Wisły. W wyjeździe uczestniczyły 62 osoby. Program wycieczki obejmował przejazd „Bajeczną ciuchcią” na terenie miasta  i podziwianie malowniczych terenów Wisły. Rodziny zastępcze miały okazję min. zwiedzić skocznię narciarską im. Adama Małysza w Wiśle Malince, gdzie mogły skorzystać z kolejki linowej i poczuć się, jak skoczkowie – wyjechać w górę, wejść do wieży startowej, a następnie spojrzeć w dół rozbiegu lub podziwiać malowniczą panoramę okolicy. Bez kłopotu można było wejść także na trybuny. Kolejnym punktem wycieczki był zabytkowy Kościół pod Wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego, gdzie uczestnicy mieli okazje dowiedzieć się, że drewniana słupkowa wieża pochodzi z XVII wieku z kościoła w Połomi koło Jastrzębia Zdroju. Drewniany kościółek został zaliczony do obiektów leżących na Szlaku Architektury Drewnianej. Atrakcją, dla podopiecznych i ich rodzin było również miejsce, gdzie rozpoczyna swój bieg rzeka Wisła. Punktem kończącym wyjazd był obiad i czas wolny, z którego uczestnicy chętnie korzystali ze względu na atrakcje, które proponuje miasto Wisła. 

 


 

XXXI OGŁOSZENIE

22 SIERPNIA 2019

 

Fundacja Polki Mogą Wszystko (do niedawna Fundacja Przyjaciółka) oraz firma Henkel Polska inicjują już 12-stą edycję programu „Wiem, że warto się uczyć”, w ramach którego przyznawane są stypendia finansowe wychowankom przebywających we wszystkich formach pieczy zastępczej. Łącznie, we wszystkich dotychczasowych edycjach, wsparcie finansowe otrzymało 325 uczniów. W tegorocznej edycji zostanie przyznanych 27 stypendiów.

Do tegorocznej edycji programu zapraszamy wychowanków, którzy ukończyli ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz zdali egzamin ośmioklasisty.

Wszystkie szczegóły oraz wniosek stypendialny znajdują się na stronie internetowej: https://fpmw.pl/szukam-pomocy/fundusze-stypendialne/

 

 


 

XXX OGŁOSZENIE

8 SIERPNIA 2019

Biuro „INTERLOGOS” w ramach całkowicie bezpłatnego projektu unijnego „Akademia kluczowych kompetencji mieszkańców województwa śląskiego” zaprasza do udziału w szkoleniu komputerowym wszystkich pracujących mieszkańców woj. śląskiego w wieku od 25 do 64 lat.
Kurs komputerowy obejmuje 120 godz. ( lekcyjnych, czyli po 45 min. ) szkolenia i realizowany jest w ciągu 4 miesięcy przy częstotliwości spotkań od 2 do 3 w tygodniu po od 3 do 6 godz. w czasie jednego spotkania.
Kurs zakończony jest egzaminem zewnętrznym i otrzymaniem przez jego uczestników Międzynarodowego Certyfikatu DIGCOMP.

 

ZAPROSZENIE

 


 

XXIX OGŁOSZENIE

8 SIERPNIA 2019

 

Uprzejmie informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uwzględniając postulaty środowiska osób niepełnosprawnych, a także wielu Realizatorów programu, podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C, zadanie 1 programu "Aktywny Samorząd"). 

 

Szczegóły programu oraz druk wniosku można znaleźć w zakłade "Aktywny Samorząd"

 


 

XXVIII OGŁOSZENIE

2 SIERPNIA 2019

 

POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY

Do kogo skierowany jest Projekt?

Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla  osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu  zdrowia. To  również  szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację -  zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych. 

W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne.

 

>>> Szczegóły projektu <<<


 

XXVII OGŁOSZENIE

23 LIPCA 2019

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią programu GraduatON

 

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
  • Autoprezentacja
  • Organizacja czasu pracy
  • Cele, reguły, konsekwencje
  • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
  • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
 7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
 2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
 3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
 4. materiałów szkoleniowych;
 5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
 6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
 7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

 


 

XXVI OGŁOSZENIE

17 LIPCA 2019

 

II NABÓR - SZKOŁA DLA RODZICÓW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż rozpoczyna II nabór do udziału w "Szkole dla Rodziców " . Celem niniejszych zajęć jest przede wszystkim wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, lepsze rozumienie komunikatów wysyłanych przez dzieci, budowanie prawidłowych relacji rodzice - dziecko opartych na wzajemnym szacunku, doskonalenie umiejętności porozumiewania się, wmacnianie pozytywnych postaw wychowawczych oraz wymiana doświadczeń. Udział w programie jest bezpłatny i skierowany wyłącznie dla osób z terenu powiatu rybnickiego.      

 Pragniemy również nadmienić, iż  "Szkoła dla Rodziców " najprawdopodobniej rozpocznie się w drugiej połowie września    b. r. Osoby zainteresowane udziałem w programi