Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji niektórych usług oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zaakceptuj pliki cookies na tej stronie

Aktualności

 VII OGŁOSZENIE

26 MARCA 2019

Szkoła dla rodziców

 

Harmonogram spotkań:

08.04.2019r. - Zajęcia organizacyjne; Stawianie granic.

15.04.2019r.- Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami.

29.04.2019r. – Zachęcanie dziecka do współpracy; Zachęcanie dziecka do samodzielności;

06.05.2019r.- Zamiast karania; Pochwały.

13.05.2019r.- Uwalnianie dzieci od grania ról; Zajęcia podsumowujące.

 

 

zajęcia odbywać się będą w godzinach od 15:00 – 17.30

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik

 

 


 

VI OGŁOSZENIE  

 20 MARCA 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku serdecznie zaprasza na szkolenie "Pierwsza pomoc przedlekarska w stanach zagrożenia życia i zdrowia u dzieci", które odbędzie się  w dniu 16 kwietnia 2019 r. w godzinach od 15.00 - 18.00 w budynku byłego dworca PKP w Suminie   ul. Dworcowa 26. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa pod numerem telefonu 32 426 00 33.

Ilość miejsc ograniczona.

 


 

 

V OGŁOSZENIE

27LUTEGO2019

Serdecznie zapraszamy do kolejnej edycji programu "Zobacz lepszą przyszłość".

To akcja, której celem jest poprawianie widzenia dzieci i młodzieży z opieki zastępczej i świetlic środowiskowych w wieku od 5 do 26 lat. W ramach programu wyposażamy w BEZPŁATNE OKULARY (szkła + oprawki) podopiecznych przebywających w opiece zastępczej w Polsce w wieku 5-26 lat.

 
 

 

IV OGŁOSZENIE
07 LUTEGO 2019

Powiat Rybnicki
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

realizują projekt pn.
„Aktywna integracja w powiecie rybnickim"
IX Włączenie Społeczne
działanie 9.1. Aktywna Integracja,
poddziałanie 9.1.6. Programu Aktywnej Integracji Osób i Grup Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym – projekty OPS i PCPR .

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno- zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel będzie osiągnięty poprzez wzrost poziomu zatrudnienia i rozwój aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wśród uczestników projektu, poprawę umiejętności społecznych i wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności poprzez udział w spotkaniach w ramach projektu. W ramach uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej (KIS) istotne jest podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych uczestników KIS i wzmocnienie kompetencji społecznych zaradności, samodzielności i aktywności.

 

W ramach projektu Powiat Rybnicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku od 01 kwietnia 2018r. realizuje działania w Warsztatach Aktywnej Integracji skierowane do osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Rybnickiego. Siedzibą Warsztatu jest budynek byłego dworca PKP w Suminie gm. Lyski.
Uczestnikami projektu mogą być osoby pełnoletnie, niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
Zajęcia mają formę wsparcia dziennego i odbywają się w czterech pracowniach: pracowni rękodzieła, pracownik biżuterii artystycznej, pracowni kroju i szycia, pracowni sprzątania i ogrodnictwa, zgodnie z indywidualną ścieżką rehabilitacji i terapii.


W ramach zajęć realizowanych w poszczególnych pracowniach przewidziano między innymi:


Pracownia rękodzieła
-kształtowanie sprawności manualnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyobraźni przestrzennej
-rozbudzanie wrażliwości estetycznej
-rozwijanie zainteresowań plastycznych
-rozwijanie wrażliwości na piękno poprzez wykorzystanie różnych technik i metod
-wykonywanie okolicznościowych materiałów artystycznych
-własnoręczne wykonywanie świec okolicznościowych przy pomocy
-prowadzenie warsztatów mydlarskich - wykonywanie mydeł o różnych formach i zapachach, okolicznościowych, prezentowych
-nauka dbania o czystość otoczenia
-przestrzeganie zasad BHP


Pracownia sprzątania i ogrodnictwa
- nauka właściwego stosowania środków myjących,
-nauka dbania o czystość otoczenia
-nauka zasad BHP
-nauka obsługi naczyń niezbędnych do wykonywania prac z zakresu sprzątania
-zasady pracy w ogrodzie – poznanie sposobów siania i sadzenia roślin, zbiory owoców i warzyw, pielęgnacja kwiatów
-obsługa maszyn i narzędzi ogrodniczych
-przestrzeganie zasad BHP


Pracownia biżuterii artystycznej
-kształtowanie sprawności manualnych
-wykonywanie prostych elementów biżuterii artystycznej
-przestrzeganie zasad BHP


Pracownia szycia i kroju
- nauka prostego szycia ręcznego
-przygotowywanie wykrojów
-nauka obsługi maszyn szyjących
-nauka zasad BHP
-nauka prostych form przygotowywania za pomocą odpowiednich sprzętów, materiałów
-przestrzeganie zasad BHP

 

W Warsztacie prowadzone są następujące formy wsparcia: terapia zajęciowa, wsparcie logopedyczne, terapia logopedyczna, zajęcia rehabilitacyjne, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe.
Dodatkowo każdy uczestnik ma zapewniony ciepły posiłek podczas dziennych zajęć w warsztacie.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Rybniku przy ul. 3 Maja 31 w Rybniku na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik Nr 3 do Regulaminu naboru uczestników projektu.
Regulamin naboru uczestników dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku oraz w siedzibie Centrum.
Tel. kontaktowy 32 42 28 300

 

 


 

III OGŁOSZENIE
31 STYCZNIA 2019

 

„Szkoła Dla Rodziców”

 Edycja 2019r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż trwa nabór do udziału w „Szkole Dla Rodziców”. Celem niniejszych zajęć przede wszystkim wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, lepsze rozumienie komunikatów wysyłanych przez dzieci, budowanie prawidłowych relacji rodzice-dziecko opartych na wzajemnym szacunku, doskonalenie  umiejętności  porozumiewania się, wzmacnianie pozytywnych postaw wychowawczych oraz  wymiana doświadczeń.

Udział w programie jest bezpłatny i skierowany wyłącznie dla osób z terenu powiatu rybnickiego.

Pragniemy również nadmienić, iż „Szkoła Dla Rodziców” najprawdopodobniej rozpocznie się w drugiej połowie marca b.r. Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z PCPR pod nr tel. 32 426 00 33 bądź też zapraszamy do siedziby PCPR w Rybniku.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu rozpoczęcia Szkoły dla rodziców, tematyki zajęć oraz harmonogram poszczególnych spotkań będzie dostępny w późniejszym terminie na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej jednostki.

 


 

II OGŁOSZENIE
29 STYCZNIA 2019

 

Nabór do udziału w Programie Korekcyjno – Edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż zgodnie z zaleceniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzi nabór do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne kierowane są w szczególności do:

- osób pełnoletnich, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;

- osób pełnoletnich stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, dla których oddziaływania korekcyjno –edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

- osób pełnoletnich, które są zgłaszane przez instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy  w rodzinie;

- osób pełnoletnich, które w wyniku innych okoliczności same zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym.

 

Głównym celem programu jest powstrzymanie sprawców od stosowania przemocy  w rodzinie. Dalszymi celami są:

- uzyskanie świadomości własnych przemocowych zachowań;

- rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie bez używania przemocy;

- kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci beż używania przemocy;

- zdobycie i podniesienie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy.

 

Jeśli zostanie zebrana odpowiednia grupa osób tj. od 7- 12 uczestników wówczas zajęcia zostaną uruchomione najprawdopodobniej w czerwcu 2019r.

Zgłoszenia do udziału w programie są przyjmowane w godzinach pracy PCPR pod numerem telefonu: 32 426 00 33 lub osobiście w siedzibie PCPR przy ul. 3 Maja 31  w Rybniku do dnia 15 marca 2019r.

 


 

I OGŁOSZENIE
18 STYCZNIA 2019

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zaprasza wszystkie rodziny zastępcze z terenu Powiatu Rybnickiego na spotkanie Grup Wsparcia w budynku tutejszego Centrum o godz. 9:30 w następujących terminach:

28.03.2019 r.

27.06.2019 r.

26.09.2019 r.

28.11.2019 r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!